Detall

Gener
23
2017
Curs de metodologia del procés científic en anestesiologia
Curs
Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor
23,24 I 25 de gener de 2017 | Sala 7 Acadèmia-Can Caralleu
23-01-2017 | 09:00 - 15:00 | Sala 7
09:00 - 09:15Lliurament de la documentació ( Lliurament de la documentació )
09:15 - 09:30Presentació de les Jornades ( Sessió inaugural )
Presentador/a: Dr. Julián Roldán Osuna. Hospital General de Catalunya, Sant Cugat del Vallès
Presentador/a: Dr. Sergi Sabaté Tenas. Fundació Puigvert, Barcelona
Presentador/a: Dr. Juan Carles Ortiz Sagristà. Fundació Puigvert, Barcelona
Presentador/a: Dr. Lluís Gallart Gallego. Parc de Salut Mar, Barcelona
09:30 - 10:30Que és l'estadística? ( Sessió )
Ponent: Dr. Julián Roldán Osuna
10:30 - 11:30Fases d'una anàlisi estadística ( Sessió )
Ponent: Dr. Julián Roldán Osuna
11:30 - 12:00Descans ( Càtering )
12:00 - 14:00Anàlisi exploratori de les dades ( Sessió )
Ponent: Dr. Julián Roldán Osuna
14:00 - 15:00Dinar ( Càtering )
23-01-2017 | 15:00 - 18:00 | Sala 7
00:00 - 00:00Anàlisi exploratori de les dades (1) ( Sessió )
Ponent: Dr. Julián Roldán Osuna
00:00 - 00:00Anàlisi exploratori de les dades (2) ( Sessió )
Ponent: Dr. Sergi Sabaté Tenas
15:00 - 17:00Introducció a les bases de dades i software estadístic ( Sessió )
Ponent: Dr. Sergi Sabaté Tenas
17:00 - 17:30Descans ( Càtering )
24-01-2017 | 09:00 - 15:00 | Sala 7
09:00 - 10:00Concepte d'inferència estadística (contrast d'hipòtesis): significació estadística rellevància clínica. Potència estadística i importància de la mida mostral ( Sessió )
Ponent: Dr. Julián Roldán Osuna
10:00 - 10:30Elecció de la prova estadística. Anàlisi bivariant i anàlisi multivariant ( Sessió )
Ponent: Dr. Juan Carles Ortiz Sagristà
10:30 - 11:00Descans ( Càtering )
11:00 - 12:00Comparació de mitjanes ( Sessió )
Ponent: Dr. Sergi Sabaté Tenas
12:00 - 13:00Comparació de proporcions ( Sessió )
Ponent: Dr. Juan Carles Ortiz Sagristà
13:00 - 14:00Correlació i regressió ( Sessió )
Ponent: Dr. Julián Roldán Osuna
14:00 - 15:00Dinar ( Càtering )
24-01-2017 | 15:00 - 21:00 | Sala 7
15:00 - 16:30Comparació de mitjanes ( Sessió )
Ponent: Dr. Sergi Sabaté Tenas
16:30 - 17:00Descans ( Càtering )
17:00 - 18:30Comparació de proporcions ( Sessió )
Ponent: Dr. Juan Carles Ortiz Sagristà
18:30 - 19:00Descans ( Càtering )
19:00 - 20:00Correlació i regressió ( Sessió )
Ponent: Dr. Julián Roldán Osuna
25-01-2017 | 09:00 - 15:00 | Sala 7
09:00 - 10:00Regressió logística ( Sessió )
Ponent: Dr. Sergi Sabaté Tenas
10:00 - 11:00Regressió lineal i múltiple ( Sessió )
Ponent: Dr. Juan Carles Ortiz Sagristà
11:00 - 11:30Descans ( Càtering )
11:30 - 13:00Anàlisi de supervivència ( Sessió )
Ponent: Dr. Sergi Sabaté Tenas
13:00 - 14:00Medicina basada en l'evidència: metanàlisi ( Sessió )
Ponent: Dr. Julián Roldán Osuna
14:00 - 15:00Dinar ( Càtering )
25-01-2017 | 15:00 - 19:00 | Sala 7
15:00 - 16:30Com engegar un projecte de recerca: disseny, eines, requisits, beques ( Sessió )
Ponent: Dr. Lluís Gallart Gallego. Parc de Salut Mar, Barcelona
16:30 - 18:00Com editar i publicar un projecte de recerca ( Sessió )
Ponent: Dr. Lluís Gallart Gallego. Parc de Salut Mar, Barcelona