Detall

Gener
22
2018
Metodologia del procés científic en anestesiologia
Curs
Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor
Dies 22,23 i 24 de gener|9:00h Sala 6, Acadèmia - Can Caralleu
22-01-2018 | 09:00 - 14:00 | Sala 6
09:00 - 09:15Lliurament de la documentació ( Lliurament de la documentació )
09:00 - 10:00¿Què és l'estadística? ( Ponència )
09:15 - 09:30Presentació de les jornades ( Sessió inaugural )
09:30 - 10:30¿Què és l'estadística? ( Ponència )
10:30 - 11:30Fases d'una anàlisi estadística ( Ponència )
11:30 - 12:00Descans ( Càtering )
12:00 - 14:00Anàlisi exploratori de les dades ( Ponència )
22-01-2018 | 15:00 - 20:00 | Sala 6
15:00 - 17:00Introducció a les bases de dades i software estadístic ( Ponència )
17:00 - 17:30Descans ( Càtering )
17:30 - 18:15Anàlisi exploratori de les dades (1) ( Ponència )
18:15 - 18:30Descans ( Càtering )
18:30 - 20:00Anàlisi exploratori de les dades (2) ( Ponència )
23-01-2018 | 09:00 - 14:00 | Sala 6
09:00 - 10:00Concepte d'inferència estadística (contrast d'hipòtesi): significació estadística rellevancia clínica. Potència estadística i importància de la mida mostral ( Ponència )
10:00 - 10:30Elecció de la prova estadística. Anàlisi bivariant i anàlisi multivariant ( Ponència )
10:30 - 11:00Descans ( Càtering )
11:00 - 12:00Comparació de mitjanes ( Ponència )
12:00 - 13:00Comparació de proporcions ( Ponència )
13:00 - 14:00Correlació i regressió ( Ponència )
23-01-2018 | 15:00 - 20:00 | Sala 6
15:00 - 16:30Comparació de mitjanes ( Ponència )
16:30 - 17:00Descans ( Càtering )
17:00 - 18:30Comparació de proporcions ( Ponència )
18:30 - 19:00Descans ( Càtering )
19:00 - 20:00Correlació i regressió ( Ponència )
24-01-2018 | 09:00 - 14:00 | Sala 6
09:00 - 10:00Regressió logística ( Ponència )
10:00 - 11:00Regressió linial i múltiple ( Ponència )
11:00 - 11:30Descans ( Càtering )
11:30 - 13:00Anàlisi de supervivència ( Ponència )
24-01-2018 | 15:00 - 18:00 | Sala 6
15:00 - 16:30Com engegar un proecte de recerca:disseny, eines, requisits, beques ( Ponència )
16:30 - 18:00Com editar i publicar un projecte de recerca ( Ponència )
18:00 - 18:00Clausura del curs ( Sessió cloenda )