Detall

Febrer
5
2018
Curs teòric pràctic de maneig de la via aèria difícil
Curs
Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor
5, 6 i 7 de febrer de 2018 | Lab. habilitats clíniques Hospital de Bellvitge
05-02-2018 | 09:00 - 20:00 | lab. habilitats clíniques. Hospital Univ. Bellvitge
09:00 - 09:30Presentació ( Sessió )
Presentador/a: Dr. Antoni Sabaté
09:30 - 11:30Taller 1 Anatomia via aèria. Via aèria quirúrgica sobre cadaver ( Taller )
Professor/a: Dr. Joan Moya Amorós
Anatomia de la via aèria
Professor/a: Dr. Ricard Ramos Izquierdo
Professor/a: Dr. Ivan Macià Vidueira
Critotirotomia
Professor/a: Dr. Ivan Macià Vidueira
Traqueostomia percutània
Professor/a: Dr. Carlos Arranz Obispo
Traqueotomia
Professor/a: Dr. Manel Mañós Pujol
Dissecció de la via aèria
Professor/a: Dr. Ricard Ramos Izquierdo
Professor/a: Dr. Ivan Macià Vidueira
Via aèria quirúrgica
Professor/a: Dr. Manel Mañós Pujol
Professor/a: Dr. Ricard Ramos Izquierdo
Professor/a: Dr. Ivan Macià Vidueira
Professor/a: Dr. Carlos Arranz Obispo
11:30 - 14:00Taller 2 Valoració de la via aèria ( Taller )
Algoritme de predicció i avaluació de la via aèria
Professor/a: Dra. Eva Massó Lago
Algoritme de Maneig de la Via Aèria Dificil de la SCARTD.
Professor/a: Dra. Anna López
Casos Clínics
14:00 - 15:30Dinar ( Càtering )
15:30 - 18:30Taller 3 Mascareta Laríngia ( Taller )
Avenços en mascareta laríngia
Professor/a: Dra. Raquel Reyes García
Dispositius supraglòtics d'intubació
Professor/a: Dr. Francisco Javier González de Molina
Maneig de la via aèria a urgències
Professor/a: Dr. Albert Pi López
Casos clínics i pràctiques amb els diferents dispositius
18:30 - 20:00Disseny de la videomascareta laríngia TotalTrack-VLM ( Taller )
Professor/a: Dr. Pedro Acha
06-02-2018 | 09:00 - 20:00 | lab. habilitats clíniques. Hospital Univ. Bellvitge
09:00 - 14:00Taller4 Fibrobroncoscòpia ( Taller )
Intubació oral amb fibroscopi
Professor/a: Dr. Ricard Valero Castell
Intubació nasal amb fibroscopi
Professor/a: Dra. Maria Jesús Castro
Què hi ha de nou en fibrobroncoscòpia?
Professor/a: Dr. Antoni Villalonga
Pràctiques d'intubació amb fibroscopi
15:30 - 20:00Taller 5 Ecografia de la via aèria. Videolaringoscopis ( Taller )
Ecografia de la via aèria
Professor/a: Dr. Ramón Nogué Bou
Situació actual dels diferents videolaringoscopis. Videolaringoscopis amb i sense canal
Professor/a: Dra. Antònia Bonet Bruguera
Professor/a: Dr. Israel Otero Quintana
Pràctiques amb els diferents dispositius
07-02-2018 | 09:00 - 20:00 | lab. habilitats clíniques. Hospital Univ. Bellvitge
09:00 - 12:00Taller 6 Maneig de la via aèria en situacions especials - Taller maneig via aèria pediàtrica ( Taller )
Maneig de la via aèria a Pediatria I
Professor/a: Dra. Eva Andreu Riobello
Maneig de la via aèria a Pediatria II
Professor/a: Dra. Erika Schmucker Agudelo
12:00 - 13:00Maneig de la via aèria en pacients especials: obesitat, estòmac ple. ( Sessió )
Professor/a: Dr. Immaculada Camprubí Socials
13:00 - 14:00Maneig de la via aèria en la pacient embarassada ( Sessió )
Professor/a: Dra. M. Rosa Borràs Ramírez
14:00 - 15:30Dinar ( Càtering )
15:30 - 18:00Intubació i ventilació unipulmonar ( Sessió )
Professor/a: Dra. Rosa M. Villalonga Vadell
15:30 - 18:00Maneig de la via aèria en àrees intervencionistes i/o allunyades de quirófan ( Sessió )
Professor/a: Dr. Vicente Serrano Gonzalvo
15:30 - 18:00Extubació en el pacient amb via aèria difícil. Factors predictius. Tènciques de rescat de la via aèria. ( Sessió )
Professor/a: Dr. Cristobal Añez Simon
Casos clínics
18:00 - 20:00Maneig del pacient politraumatitzat ( Sessió )
Maneig del pacient politraumatitzat i en situacions d'emergències
Professor/a: Dra. Isabel Ornaque
Casos clínics. Pràctiques de diferents situacions crítiques