Detall

Març
5
2018
Curs teòric pràctic de maneig de la via aèria difícil
Curs
Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor
5, 6 i 7 de març de 2018 | Lab. d'Habilitats Clíniques. Hospital Universitari de Bellvitge. Edifici Tecno-Quirúrgic, planta 2a, Mòdul G (groc)
05-03-2018 | 09:00 - 20:00 | Lab Habilitats Clíniques. Hospital Univ. Bellvitge
09:00 - 09:30Presentació ( Sessió inaugural )
Presentador/a: Dr. Antoni Sabaté
09:30 - 11:30Taller 1: Anatomia via aèria. via aèria quirúrgica sobre cadàver ( Taller )
Anatomia de la via aèria
Professor/a: Dr. Joan Moya Amorós
Professor/a: Dr. Ricard Ramos Izquierdo
Professor/a: Dr. Ivan Macià Vidueira
Critotirotomia
Professor/a: Dr. Ivan Macià Vidueira
Traqueostomia percutània
Professor/a: Dr. Carlos Arranz Obispo
Traqueotomia
Professor/a: Dr. Manel Mañós Pujol
Dissecció de la via aèria
Professor/a: Dr. Ricard Ramos Izquierdo
Professor/a: Dr. Ivan Macià Vidueira
Via aèria quirúrgica
Professor/a: Dr. Manel Mañós Pujol
Professor/a: Dr. Ricard Ramos Izquierdo
Professor/a: Dr. Ivan Macià Vidueira
Professor/a: Dr. Carlos Arranz Obispo
11:30 - 14:00Taller 2: Valoració via aèria ( Taller )
Algoritme de predicció i avaluació de la via aèria
Professor/a: Dra. Eva Massó Lago
Algoritme de Maneig de la Via Aèria Difícil de la SCARTD
Professor/a: Anna López
Casos Clínics
14:00 - 15:30Dinar de treball ( Càtering )
15:30 - 18:30Taller 3: Mascareta laríngia ( Taller )
Avenços en mascareta laríngia
Professor/a: Dra. Raquel Reyes García
Dispositius supraglòtics d'intubació
Professor/a: Dr. Francisco Javier González de Molina
Maneig de la via aèria a urgències
Professor/a: Dr. Albert Pi López
Casos clínics i pràctiques amb els diferents dispositius
18:30 - 20:00Disseny de la videomascareta laríngia TotalTrack-VLM ( Sessió )
Professor/a: Dr. Pedro Acha
06-03-2018 | 09:00 - 20:00 | Lab Habilitats Clíniques. Hospital Univ. Bellvitge
09:00 - 14:00Taller 4: Fibrobroncoscòpia ( Taller )
Intubació oral amb fibroscopi
Professor/a: Dr. Ricard Valero Castell
Intubació nasal amb fibroscopi
Professor/a: Dra. Maria Jesús Castro
Què hi ha de nou en fibrobroncoscòpia?
Professor/a: Dr. Antoni Villalonga
Pràctiques d'intubació amb fibroscopi
14:00 - 15:30Dinar de treball ( Càtering )
15:30 - 20:00Taller 5: Ecografia de la via aèria. videolaringoscopis ( Taller )
Ecografia de la via aèria
Professor/a: Dr. Ramón Nogué Bou
Situació actual dels diferents videolaringoscopis. Videolaringoscopis amb i sense canal.
Professor/a: Dra. Antònia Bonet Bruguera. Hospital Universitari de Bellvitge
Professor/a: Dr. Israel Otero Quintana
Pràctiques amb els diferents dispositius
07-03-2018 | 09:00 - 20:00 | Lab Habilitats Clíniques. Hospital Univ. Bellvitge
09:00 - 12:00Taller 6: Maneig de la via aèria pediàtrica ( Taller )
Maneig de la via aèria a Pediatria (1)
Professor/a: Dra. Eva Andreu Riobello
Maneig de la via aèria a Pediatria (2)
Professor/a: Dra. Erika Schmucker Agudelo
12:00 - 14:00Maneig de la via aèria en pacients especials: obesitat, estómac ple. ( Taller )
Professor/a: Dra. Immaculada Camprubí Socials
Maneig de la via aèria en la pacient embarassada
Professor/a: Dra. M. Rosa Borràs Ramírez
14:00 - 15:30Dinar de treball ( Càtering )
15:30 - 18:00Intubació i ventilació unipulmonar ( Sessió )
Professor/a: Dra. Rosa M. Villalonga Vadell
Maneig de la via aèria en àrees intervencionistes i/o allunyades de quirófan
Professor/a: Dr. Vicente Serrano Gonzalvo
Extubació en el pacient amb via aèria difícil. Factors predictius. Tècniques de rescat de la via aèria.
Professor/a: Dr. Cristobal Añez Simon
Casos clínics
18:00 - 20:00Taller 7: Maneig pacient politraumatitzat ( Taller )
Maneig del pacient politraumatitzat i en situacions d'emergència.
Professor/a: Dra. Isabel Ornaque
Casos clínics. Pràctiques de diferents situacions crítiques
20:00 - 20:00Cloenda del curs ( Sessió cloenda )