Detall

Gener
27
2020
Curs de Metodologia en el Procés Científic en Anestesiologia
Curs
Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor
Dies 27, 28 i 29 de gener de 2020| 09:00 h | Sala 1 | L'Acadèmia - Can Caralleu
27-01-2020 | 09:00 - 21:00 | Sala 1
09:00 - 09:15Lliurament documentació ( Lliurament de la documentació )
09:15 - 09:30Presentació de les Jornades ( Sessió inaugural )
Professor/a: Dr. Julián Roldán Osuna. Hospital General de Catalunya
Professor/a: Dr. Sergi Sabaté Tenas. Fundació Puigvert
Professor/a: Dr. Juan Carlos Ortiz Sagristà. Fundació Puigvert
Professor/a: Dr. Lluís Gallart Gallego. Parc de Salut Mar
09:30 - 10:30Que és l'estadística? ( Sessió )
Professor/a: Dr. Julián Roldán Osuna. Hospital General de Catalunya
10:30 - 11:30Fases d'un anàlisi estadística ( Sessió )
Professor/a: Dr. Julián Roldán Osuna. Hospital General de Catalunya
11:30 - 12:00Descans ( Càtering )
12:00 - 14:00Ànalisi exploratori de les dades ( Sessió )
Professor/a: Dr. Julián Roldán Osuna. Hospital General de Catalunya
14:00 - 15:00Dinar de treball ( Càtering )
15:00 - 17:00Introducció a la base de dades i software estadístic ( Sessió )
Professor/a: Dra. Sergi Sabaté Tenas. Fundació Puigvert
17:00 - 17:30Descans ( Càtering )
17:30 - 18:15Anàlisi exploratori de les dades (1) ( Sessió )
Professor/a: Dr. Julián Roldán Osuna. Hospital General de Catalunya
18:15 - 18:30Descans ( Càtering )
18:30 - 20:00Anàlisi exploratori de les dades (2) ( Sessió )
Professor/a: Dr. Sergi Sabaté Tenas. Fundació Puigvert
28-01-2020 | 09:00 - 21:00 | Sala 1
09:00 - 10:00Concepte d'inferència estadistica (conbtrast d'hipotesi): Significació estadística rellevancia clínica. Potència estadística i importància de la mida mostral ( Sessió )
Professor/a: Dra. Julián Roldán Osuna. Hospital General de Catalunya
10:00 - 10:30Elecció de la prova estadística. anàlisi bivariant i anàlisi multivariant. ( Sessió )
Professor/a: Dra. Juan Carlos Ortiz Sagristà. Fundació Puigvert
10:30 - 11:00Descans ( Càtering )
11:00 - 12:00Comparació de Mitjanes ( Sessió )
Professor/a: Dr. Sergi Sabaté Tenas. Fundació Puigvert
12:00 - 13:00Comparació de proporcions ( Sessió )
Professor/a: Dr. Juan Carlos Ortiz Sagristà. Fundació Puigvert
13:00 - 14:00correlació i regressió ( Sessió )
Professor/a: Dr. Julián Roldán Osuna. Hospital General de Catalunya
14:00 - 15:00Dinar de treball ( Càtering )
15:00 - 16:00Comparació de mitjanes ( Sessió )
Professor/a: Dr. Sergi Sabaté Tenas. Fundació Puigvert
16:30 - 17:00Descans ( Càtering )
17:00 - 18:30Comparació de proporcions ( Sessió )
Professor/a: Dr. Juan Carlos Ortiz Sagristà. Fundació Puigvert
18:30 - 19:00Descans ( Càtering )
19:00 - 20:00Correlació i Regresió ( Sessió )
Professor/a: Dr. Julián Roldán Osuna. Hospital General de Catalunya
29-01-2020 | 09:00 - 21:00 | Sala 1
09:00 - 10:00Regresió logística ( Sessió )
Professor/a: Dr. Sergi Sabaté Tenas. Fundació Puigvert
10:00 - 11:00Regresió linial i multiple ( Sessió )
Professor/a: Dr. Juan Carlos Ortiz Sagristà. Fundació Puigvert
11:00 - 11:30Descans ( Càtering )
11:30 - 13:00Anàlisi de supervivència ( Sessió )
Professor/a: Dr. Sergi Sabaté Tenas. Fundació Puigvert
13:00 - 14:00Medicina basada en l'evidència:Metanàlisi ( Sessió )
Professor/a: Dr. Julián Roldán Osuna. Hospital General de Catalunya
14:00 - 15:00Dinar de treball ( Càtering )
15:00 - 16:30Com engegar un projecte de recerca: disseny, eines, requisits, beques. ( Sessió )
Professor/a: Dr. Lluís Gallart Gallego. Parc Salut MAR
16:30 - 18:00Com editar i publicar un projecte de recerca ( Sessió )
Professor/a: Dr. Lluís Gallart Gallego. Parc Salut MAR
18:00 - 18:15Clausura del curs ( Sessió cloenda )