Detall

Gener
20
2020
Curs teoricopràctic de maneig de la via aèria dificil
Curs
Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor
Dilluns, dimarts i dimecres del 20 al 22 de gener de 2020 | Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge
20-01-2020 | 09:00 - 20:00 | Laboratori d'Habilitats clíniques. Hospital Universitari de Bellvitge. Edifici tecno.quirúrgic, planta 2, mòdul G (groc). Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge
09:00 - 09:30Presentació del curs ( Sessió inaugural )
Presentador/a: Dr. Antoni Sabaté Pes
09:30 - 11:30Taller 1: Anatomia via aèria. Via aèria quirúrgica sobre cadàver (Sala de dissecció. Campus de Bellvitge ) ( Taller )
Anatomia de la via aèria
Ponent: Dr. Ivan Macià Vidueira
Ponent: Dr. Ricard Ramos Izquierdo
Ponent: Dr. Joan Moya Amorós
Critotirotomia
Ponent: Dr. Ivan Macià Vidueira
Traqueostomia percutània
Ponent: Dr. Carlos Arranz Obispo
Traqueotomia
Ponent: Dr. Manel Mañós Pujol
Dissecció de la via aèria
Ponent: Dr. Ricard Ramos Izquierdo
Ponent: Dr. Ivan Macià Vidueira
Via aèria quirúrgica
Ponent: Dr. Carlos Arranz Obispo
Ponent: Dr. Ricard Ramos Izquierdo
Ponent: Dr. Ivan Macià Vidueira
Pràctiques sobre cadàver
11:30 - 14:00Taller 2: Valoració via aèria ( Taller )
Algoritme de predicció i avaluació de la via aèria.
Ponent: Dra. Eva Massó Lago
Algoritme de Maneig de la via aèria difícil de l'SCARTD
Ponent: Dra. Isabel Belda Tortosa
Casos clínics
14:00 - 15:00Dinar de treball ( Càtering )
15:00 - 18:00Taller 3: Mascareta laríngia ( Taller )
Avenços en mascareta laríngia
Ponent: Dra. Raquel Reyes García
Dispositius supraglotics d'intubación
Ponent: Dr. Ignacio Hinojal Blanco
Maneig de la via aèria a Urgències
Ponent: Dr. Albert Pi López
Casos clínics i pràctiques amb els diferents dispositius
18:30 - 20:00Taller 3: Mascareta laríngia . Videomascara laringea totaltrack VLM. ( Taller )
Ponent: Dr. Ignacio Hinojal Blanco
20:00 - 20:00Finalització ( Sessió cloenda )
21-01-2020 | 09:00 - 20:00 | Laboratori d'Habilitats clíniques. Hospital Universitari de Bellvitge. Edifici tecno.quirúrgic, planta 2, mòdul G (groc). Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge
09:00 - 20:00Taller 5: Ecografia de la via aèria. Videolaringoscopis ( Taller )
Ecografia de la via aèria
Ponent: Dr. Ramón Nogué Bou
Situació actual dels diferents videolaringoscopis. Videolaringoscopis amb canal i sense canal
Ponent: Dra. Antònia Bonet Bruguera
Pràctiques amb els diferents dispositius
09:00 - 14:00Taller 4: Fibrobroncoscòpia ( Taller )
Intubació oral amb fibroscopi
Ponent: Dr. Ricard Valero Castell
Intubació nasal amb fibroscopi
Ponent: Dra. Maria Jesús Castro
Què hi ha de nou amb Fibrobronoscòpia?
Ponent: Dr. Alfred Muñoz Luz
Pràctiques d'intubació amb FBC
14:00 - 15:00Dinar de treball ( Càtering )
20:00 - 20:00Finalització ( Sessió cloenda )
22-01-2020 | 09:00 - 20:00 | Laboratori d'Habilitats clíniques. Hospital Universitari de Bellvitge. Edifici tecno.quirúrgic, planta 2, mòdul G (groc). Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge
09:00 - 20:00Taller 6: Maneig de la via aèria en situacions especials ( Taller )
Maneig de la via aèria a Pediatria I
Ponent: Dra. Eva Andreu Riobello
Maneig de la via aèria a Pediatria II
Ponent: Dra. E. Schmucher
Taller maneig via aèria pediàtrica
12:00 - 14:00Taller 6: Maneig de la via aèria en situacions especials ( Taller )
Maneig de la via aèria en pacients especials: obesitat, estómac ple
Ponent: Dra. Immaculada Camprubí Socials
Maneig de la via aèria en la pacient embarassada
Ponent: Dra. Rosa Mª Borras Ramirez
Casos clínics
14:00 - 15:00Dinar de treball ( Càtering )
15:00 - 18:00Taller 6: Maneig de la via aèria en situacions especials. ( Taller )
Intubació i ventilació unipulmonar
Ponent: Dra. Rosa M. Villalonga Vadell
Maneig de la via aèria en àrees intervencionistes i/o allunyades de quiròfan
Ponent: Dr. Vicente Serrano Gonzalvo
Extubació en el pacient amb via aèria difícil. Factors predictius. Tècniques de rescat de la via aèria
Ponent: Dr. Cristobal Añez Simon
Casos clínics
18:00 - 20:00Taller 7: Maneig pacient politrau¬matitzat ( Taller )
Maneig del pacient politraumatitzat i en situacions d'emergència
Ponent: Dra. Isabel Ornaque
Casos clínics. Pràctiques de diferents situacions crítiques
20:00 - 20:00Cloenda del curs ( Sessió cloenda )