Detall

Abril
4
2011
Curs sobre metodologia del procés científic en anestesiologia
Curs de Metodologia Estadística
Curs
Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor
Del 4 al 6 d'abril de 2010
04-04-2011 | 09:00 - 20:00 | Sala 5
09:00 - 09:15Entrega de documentació. ( Sessió )
09:15 - 09:30Presentació del curs. ( Sessió )
Professor/a: JC. Ortiz, S. Sabaté i J. Roldán.
09:30 - 10:30¿Què és l'estadística?. ( Sessió )
Professor/a: J. Roldán.
10:30 - 11:30Fases d'una anàlisi estadística. ( Sessió )
Professor/a: J. Roldán.
11:30 - 12:00Descans ( Càtering )
12:00 - 14:00Anàlisi exploratòria de les dades. ( Sessió )
Professor/a: J. Roldán.
14:00 - 15:00Dinar ( Càtering )
15:00 - 17:00Pràctiques sobre ordinador, introducció a l'SPSS. ( Sessió )
Professor/a: S. Sabaté.
17:00 - 17:30Descans ( Càtering )
17:30 - 18:15Pràctiques sobre ordinador, anàlisi exploratòria de les dades. ( Sessió )
Professor/a: J. Roldán.
18:15 - 18:30Descans ( Càtering )
18:30 - 20:00Pràctiques sobre ordinador, anàlisi exploratòria de les dades. ( Sessió )
Professor/a: S. Sabaté.
05-04-2011 | 09:00 - 20:00 | Sala 5
09:00 - 10:00Concepte d'inferència estadística (contrast d'hipòtesis): significació estadística, rellevància clínica. Potència estadística i importància del mida mostral. ( Sessió )
Professor/a: J. Roldán.
10:00 - 10:30Elecció de la prova estadística. Anàlisi bivariant i anàlisi multivariant. ( Sessió )
Professor/a: JC. Ortiz.
10:30 - 11:00Descans ( Càtering )
11:00 - 12:00Comparació de mitjanes. ( Sessió )
Professor/a: JC. Ortiz.
12:00 - 13:00Comparació de proporcions. ( Sessió )
Professor/a: S. Sabaté.
13:00 - 14:00Correlació i regressió. ( Sessió )
Professor/a: J. Roldán.
14:00 - 15:00Dinar ( Càtering )
15:00 - 16:30Pràctiques sobre ordinador, comparació de mitjanes. ( Sessió )
Professor/a: JC: Ortiz
16:30 - 17:00Descans ( Càtering )
17:00 - 18:30Pràctiques sobre ordinador, comparació de proporcions. ( Sessió )
Professor/a: S. sabaté
18:30 - 19:00Descans ( Càtering )
19:00 - 20:00Pràctiques sobre ordinador, correlació i regressió. ( Sessió )
Professor/a: J. Roldán.
06-04-2011 | 09:00 - 14:00 | Sala 5
09:00 - 10:00Regressió logística. ( Sessió )
Professor/a: S.Sabaté
10:00 - 11:00Regressió lineal i múltiple. ( Sessió )
Professor/a: JC. Ortiz
11:00 - 11:30Descans ( Càtering )
11:30 - 13:00Anàlisi de supervivència. ( Sessió )
Professor/a: J. Roldán.
13:00 - 14:00Medicina basada en l'evidència: metanàlisi. ( Sessió )
Professor/a: J. Roldán.
14:00 - 15:00Dinar ( Càtering )
15:00 - 16:00Habilitats per efectuar presentacions efectives. La presentació oral en medicina. ( Sessió )
Professor/a: Roser Garcia-Guasch
16:00 - 17:00Normes de publicació escrita. Elaboració de la publicació. ( Sessió )
Professor/a: Jorge Castillo
17:00 - 17:00Clausura del curs. ( Sessió cloenda )
06-04-2011 | 15:00 - 20:00 | Sala 9