Detall

Setembre
27
2021
Formació en el Pacient Crític 1
Curs
Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor
Online
27-09-2021 | 16:30 - 19:30 | Online
16:30 - 17:30Diagnòstic i tractament de les principals arrítmies del malalt crític: fibril·lacióauricular, flutter auricular, taquicardia ventricular, bloquejos de alt grau i maneig bàsic dels marcapassos transitoris postcirurgia cardíaca ( Sessió )
Professor/a: Dra. Maria Inés de Soto
17:30 - 18:30Monitorització hemodinàmica avançada en el pacient crític ( Sessió )
Professor/a: Dra. Miriam de Nadal Clanchet
18:30 - 19:30Farmacologia dels agents sedants i antipsicòtics d’ús en malalt crític ( Sessió )
Professor/a: Dr. Stefano Golia
18-10-2021 | 16:30 - 19:30 | Online
16:30 - 17:30Diagnòstic de insuficiència respiratòria aguda. Aproximació fisiopatològica ( Sessió )
Professor/a: Dra. Esteban Osorio Salazar
17:30 - 18:30Ventilació mecánicainvasiva: indicacions, modes de ventilació i objectius de laventilació en el malalt crític ( Sessió )
18:30 - 19:30Weaning ( Sessió )
Professor/a: Sra. Ricard Mellado
15-11-2021 | 16:30 - 19:30 | Online
16:30 - 17:30Optimització farmacocinètica i farmacodinàmica del tractament antibiòtic del malalt crític ( Sessió )
Professor/a: Dra. Adela Benítez-Cano
17:30 - 18:30Farmacologia i cobertura antimicrobiana dels principals grups d'antibiòticsd'ús en el malalt crític ( Sessió )
Professor/a: Dr. Ramón Adalia Bartolomé
18:30 - 19:30Diagnòstic diferencial i monitorització clínico-analítica dels estats de Xoc ( Sessió )
Professor/a: Dra. Veronica Gamalero
Professor/a: Dra. Adela Benítez-Cano
13-12-2021 | 16:30 - 19:30 | Online
16:30 - 17:30Objectius, protocols i control de la analgèsia en el pacient crític. Paper del’analgèsia locorregionalen el malalt crític ( Sessió )
Professor/a: Dra. Lucía Gil
17:30 - 18:30Fisiologia dels fluids corporals i dels moviments intracompartimentals ( Sessió )
Professor/a: Dra. Adriana Jacas Comas
18:30 - 19:30Insuficiència renal aguda. Concepte, fisiopatologia i diagnòstic diferencialen crítics ( Sessió )
Professor/a: Dra. Mireia Chanza Albert
20-12-2021 | 16:30 - 19:30 | Online
16:30 - 17:30Diagnòstic de mort cerebral. Exploració clínica, proves complementaries i legislació actua ( Sessió )
Professor/a: Dra. Gerard Sánchez
17:30 - 18:30RCP avançada. Algoritmes bàsics i situacions especials ( Sessió )
Professor/a: Dra. Fina Parramon Vila
18:30 - 19:30Fonaments bàsics i tècnics de la nutrició enteral en el malaltcrític i les sevesseves complicacions. Indicacions i complicacions de la nutrició parenteral.Refeeding syndrome. ( Sessió )
Ponent: Dra. Yolanda Jiménez Capel
17-06-2022 | 10:00 - 14:00 | A determinar
10:00 - 14:00Examen final ( Sessió )