Detall

Gener
30
2012
Curs sobre Metodologia del procés científic en anestesiologia
Curs
Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor
30, 31 de gener i 1 de febrer|Sala 5|09:00h
30-01-2012 | 08:00 - 20:00 | Sala 5
09:00 - 09:15Entrega de documentació ( Lliurament de la documentació )
09:15 - 09:30Presentació del curs ( Sessió inaugural )
Ponent: Dr. J. C. Ortiz. SCARTD
Ponent: Dr. Sabaté. SCARTD
Ponent: Dr. Roldán. SCARTD
09:30 - 10:30Què és l'Estadística? ( Conferència )
Ponent: Dr. Roldán. SCARTD
10:30 - 11:30Fases d'un anàlisi estadístic ( Conferència )
Ponent: Dr. Roldán. SCARTD
11:30 - 12:00Descans ( Càtering )
12:00 - 14:00Anàlisi exploratori de les dades ( Conferència )
Ponent: Dr. Roldán. SCARTD
14:00 - 15:00Dinar ( Càtering )
15:00 - 17:00Introducció al SPSS ( Conferència )
Ponent: Dr. Sabaté. SCARTD
17:00 - 17:30Descans ( Càtering )
17:30 - 18:15Anàlisi exploratori de les dades ( Conferència )
18:15 - 18:30Descans ( Càtering )
18:30 - 20:00Anàlisi exploratori de les dades ( Conferència )
Ponent: Dr. Roldán. SCARTD
Ponent: Dr. Roldán. SCARTD
31-01-2012 | 08:00 - 20:00 | Sala 5
09:00 - 10:00Concepte de inferència estadística (contrast d'hipòtesis): significació estadística rellevància clínica. Potència estadística i importància del tamany mostral ( Conferència )
Ponent: Dr. Roldán. SCARTD
10:00 - 10:30Elecció de la prova estadística. Anàlisi bivariant i anàlisis multivariant ( Conferència )
Ponent: Dr. Ortiz. SCARTD
10:30 - 11:00Descans ( Càtering )
11:00 - 12:00Comparació de mitjanes ( Conferència )
12:00 - 13:00Comparació de proporcions ( Conferència )
13:00 - 14:00Correlació i regressió ( Conferència )
14:00 - 15:00Dinar ( Càtering )
15:00 - 16:30Comparació de mitjanes ( Conferència )
Ponent: Dr. Ortiz. SCARTD
Ponent: Dr. Ortiz. SCARTD
16:30 - 17:00Descans ( Càtering )
17:00 - 18:30Comparació de proporcions ( Conferència )
Ponent: Dr. Sabaté. SCARTD
Ponent: Dr. Sabaté. SCARTD
18:30 - 19:00Descans ( Càtering )
19:00 - 20:00Correlació i regressió ( Conferència )
Ponent: Dr. Roldán. SCARTD
Ponent: Dr. Roldán. SCARTD
01-02-2012 | 08:00 - 20:00 | Sala 5
09:00 - 10:00Regressió logística ( Conferència )
Ponent: Dr. Sabaté. SCARTD
10:00 - 11:00Regressió lineal i múltiple ( Conferència )
Ponent: Dr. Ortiz. SCARTD
11:00 - 11:30Descans ( Càtering )
11:30 - 13:00Anàlisi de supervivència ( Conferència )
Ponent: Dr. Roldán. SCARTD
13:00 - 14:00Medicina basada en l'evidència: metanàlisis ( Conferència )
Ponent: Dr. Roldán. SCARTD
14:00 - 15:00Dinar ( Càtering )
15:00 - 16:00Com engegar un projecte de recerca: disseny, eines, requisits, beques ( Conferència )
Ponent: Lluis Gallart Gallego. SCARTD
16:00 - 17:00Habilitats per a efectuar presentacions efectives. La presentació oral en Medicina ( Conferència )
Ponent: Roser Garcia Guasch. SCARTD
17:00 - 18:00Normes de publicació escrita. Elaboració de la publicació ( Conferència )
Ponent: Jorge Castillo Monsegur. SCARTD
18:00 - 18:15Clausura del curs ( Sessió cloenda )