Detall

Gener
28
2013
Curs sobre metodologia del procés científic en anestesiologia
Curs
Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor
Del 28 de gener al 30 gener de 2013| Sala 5
28-01-2013 | 09:00 - 20:00 | Sala 5
09:00 - 09:15Entrega de documentació ( Lliurament de la documentació )
09:15 - 09:30Presentació del Curs ( Sessió inaugural )
Presentador/a: J. C. Ortiz. Facultatiu especialista. Institut Puigvert
Presentador/a: S. Sabaté. Facultatiu especialista. Institut Puigvert
Presentador/a: J. Roldan. Cap de servei. Hospital General de Catalunya
09:30 - 10:30Què és l'estadística? ( Ponència )
Ponent: J. Roldan. Cap de servei. Hospital General de Catalunya
10:30 - 11:30Fases d'un anàlisi estadístic ( Ponència )
Ponent: J. Roldan. Cap de servei. Hospital General de Catalunya
11:30 - 12:00Descans ( Ponència )
12:00 - 14:00Anàlisi exploratori de les dades ( Ponència )
Ponent: J. Roldan. Cap de servei. Hospital General de Catalunya
14:00 - 15:00Dinar de treball ( Càtering )
15:00 - 17:00Introducció al SPSS ( Ponència )
Ponent: S. Sabaté. Facultatiu especialista. Institut Puigvert
17:00 - 17:30Descans ( Càtering )
17:30 - 18:15Anàlisi exploratori de les dades (1) ( Ponència )
Ponent: J. Roldan. Cap de servei. Hospital General de Catalunya
18:15 - 18:30Descans ( Càtering )
18:30 - 20:00Anàlisi exploratori de les dades (2) ( Ponència )
Ponent: S. Sabaté. Facultatiu especialista. Institut Puigvert
20:00 - 20:00Fi de les activitats del dia ( Sessió cloenda )
29-01-2013 | 09:00 - 20:00 | Sala 5
09:00 - 10:00Concepte d'indiferència estadística (contrast d'hipòtesis): significació estadística rellevància clínica. Potència estadística i importància de la mida mostral ( Ponència )
Ponent: J. Roldan. Cap de servei. Hospital General de Catalunya
10:00 - 10:30Elecció de la prova estadística. Anàlisi bivariant i anàlisi multivariant ( Ponència )
Ponent: J. C. Ortiz. Facultatiu especialista. Institut Puigvert
10:30 - 11:00Descans ( Càtering )
11:00 - 12:00Comparació de mitjanes ( Ponència )
Ponent: J. C. Ortiz. Facultatiu especialista. Institut Puigvert
12:00 - 13:00Comparació de proporcions ( Ponència )
Ponent: S. Sabaté. Facultatiu especialista. Institut Puigvert
Ponent: S. Sabaté. Facultatiu especialista. Institut Puigvert
13:00 - 14:00Correlació i regressió ( Ponència )
Ponent: J. Roldan. Cap de servei. Hospital General de Catalunya
14:00 - 15:00Dinar de treball ( Càtering )
15:00 - 16:30Comparació de mitjanes ( Ponència )
Ponent: J. C. Ortiz. Facultatiu especialista. Institut Puigvert
16:30 - 17:30Descans ( Càtering )
17:00 - 18:30Comparació de proporcions ( Ponència )
18:30 - 19:00Descans ( Càtering )
19:00 - 20:00Correlació i regressió ( Sessió )
Ponent: J. Roldan. Cap de servei. Hospital General de Catalunya
20:00 - 20:00Fi de les activitats del dia ( Sessió cloenda )
30-01-2013 | 09:00 - 14:00 | Sala 5
30-01-2013 | 15:00 - 20:00 | Sala 3
15:00 - 16:00Regressió i logística ( Ponència )
Ponent: S. Sabaté. Facultatiu especialista. Institut Puigvert
16:00 - 17:00Regressió lineal i múltiple ( Ponència )
Ponent: J. C. Ortiz. Facultatiu especialista. Institut Puigvert
17:00 - 17:30Descans ( Càtering )
17:30 - 19:00Anàlisi de supervivència ( Ponència )
Ponent: J. Roldan. Cap de servei. Hospital General de Catalunya
19:00 - 20:00Medicina basada en l'evidència: metanàlisi ( Ponència )
Ponent: J. Roldan. Cap de servei. Hospital General de Catalunya
20:00 - 21:00Dinar de treball ( Càtering )
21:00 - 22:00Com engegar un projecte de recerca: disseny, eines, requisits, beques ( Ponència )
Ponent: Lluís Gallart. Cap clínic. Parc de Salut Mar. Professor associat. Universitat Autònoma de Barcelona
22:00 - 23:00Habilitats per a efectuar presentacions efectives. La presentació oral en medicina ( Ponència )
Ponent: Roser Garcia-Guasch. Cap clínic. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Professora associada. Universitat Autònoma de Barcelona
23:00 - 24:00Normes de publicació escrita. Elaboració de la publicació ( Ponència )
Ponent: Jorge Castillo. Antic Cap clínic. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
24:00 - 24:00Clausura del Curs ( Sessió cloenda )