Detall

Gener
27
2014
Curs sobre Metodologia del procés científic en Anestesiologia
Curs
Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor
Del 27 al 29 de gener de 2014| 9:00h.|Sala 5 L'Acadèmia Can Caralleu
27-01-2014 | 09:00 - 20:00 | Sala 5
09:00 - 09:15Entrega de la documentació ( Lliurament de la documentació )
09:15 - 09:30Presentació del Curs ( Exposició )
Presentador/a: Joan Carles Ortiz Sagristà. Fundació Puigvert
Presentador/a: Sergi Sabaté Tenas
Presentador/a: Julián Roldán Osuna
09:30 - 10:30Què és l'Estadísitica? ( Ponència )
Ponent: Julián Roldán Osuna
10:30 - 11:30Fases d'un anàlisi estadístic ( Ponència )
Ponent: Julián Roldán Osuna
11:30 - 12:00Descans ( Càtering )
12:00 - 14:00Anàlisi exploratori de les dades ( Ponència )
Ponent: Julián Roldán Osuna
14:00 - 15:00Dinar de treball ( Càtering )
15:00 - 17:00Introducció al SPSS ( Ponència )
Ponent: Sergi Sabaté Tenas
16:00 - 17:30Descans ( Càtering )
16:30 - 18:15Anàlisi exploratori de les dades (1) ( Ponència )
Ponent: Julián Roldán Osuna
18:15 - 18:30Descans ( Cas clínic )
18:30 - 20:00Anàlisi exploratori de les dades (2) ( Ponència )
Ponent: Sergi Sabaté Tenas
20:00 - 20:00Fi de les activitats del dia ( Xerrada )
28-01-2014 | 09:00 - 20:00 | Sala 5
09:00 - 10:00Concepte d'inferència estadística (contrast d'hipòtesis): significació estadística rellevància clínica. Potència estadísitica i importància de la mida mostral ( Ponència )
Ponent: Julián Roldán Osuna
10:00 - 10:30Elecció de la prova estadística. Anàlisi bivariant i anàlisi multivariant ( Ponència )
Ponent: Joan Carles Ortiz Sagristà. Fundació Puigvert
10:30 - 11:00Descans ( Càtering )
11:00 - 12:00Comparació de mitjanes ( Ponència )
Ponent: Joan Carles Ortiz Sagristà. Fundació Puigvert
12:00 - 13:00Comparació de proporcions ( Ponència )
13:00 - 14:00Correlació i regressió ( Ponència )
14:00 - 15:00Dinar de treball ( Càtering )
15:00 - 16:30Comparació de mitjanes ( Ponència )
Ponent: Joan Carles Ortiz Sagristà. Fundació Puigvert
16:30 - 17:00Descans ( Càtering )
17:00 - 18:30Comparació de proporcions ( Ponència )
Ponent: Sergi Sabaté Tenas
Ponent: Sergi Sabaté Tenas
18:30 - 19:00Descans ( Càtering )
19:00 - 20:00Correlació i regressió ( Ponència )
Ponent: Julián Roldán Osuna. 52530399D
Ponent: Julián Roldán Osuna
20:00 - 20:00Fi de les activitats del dia ( Conferència )
29-01-2014 | 09:00 - 18:00 | Sala 5
09:00 - 10:00Regressió logística ( Ponència )
Ponent: Sergi Sabaté Tenas
10:00 - 11:00Regressió lineal i múltiple ( Ponència )
Ponent: Joan Carles Ortiz Sagristà. Fundació Puigvert
11:00 - 11:30Descans ( Càtering )
11:30 - 13:00Anàlisi de supervivència ( Ponència )
Ponent: Julián Roldán Osuna
13:00 - 14:00Dinar de treball ( Càtering )
13:00 - 14:00Medicina basada en l'evidència: metanàlisi ( Ponència )
Ponent: Julián Roldán Osuna
16:00 - 17:00Com engegar un projecte de recerca: disseny, eines, requisits, beques. ( Ponència )
Ponent: Lluís Gallart. Hospital Parc de Salut Mar
16:00 - 17:00Habilitats per a efectuar presentacions efectives. La presentació oral en medicina ( Ponència )
Ponent: Roser Garcia Guasch
17:00 - 18:00Normes de publicació escrita. Elaboració de la publicació ( Ponència )
Ponent: Jorge Castillo Monsegur
18:00 - 18:00Clausura del Curs ( Exposició )