Detall

Gener
25
2016
Curs sobre metodologia del procés científic en anestesiologia
Curs
Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor
Dies 25, 26 i 27 de gener de 2016 | 9:00h | Sala 5 l'Acadèmia - Can Caralleu
25-01-2016 | 09:00 - 20:00 | Sala 5
09:00 - 09:15Entrega de la documentació ( Lliurament de la documentació )
09:15 - 09:30Presentació de les Jornades ( Sessió inaugural )
Presentador/a: Dr. Julián Roldán Osuna. Hospital General de Catalunya, Sant Cugat del Vallès
Presentador/a: Dr. Sergi Sabaté. Fundació Puigverd, Barcelona
Presentador/a: Dr. Juan Carlos Ortiz Sagristà. Fundació Puigverd, Barcelona
Presentador/a: Dr. Lluís Gallart. Parc Salut Mar, Barcelona
09:30 - 10:30Què és l'Estadística? ( Sessió )
Ponent: Dr. Julián Roldán Osuna. Hospital General de Catalunya, Sant Cugat del Vallès
10:30 - 11:30Fases d'un anàlisi estadístic ( Sessió )
Ponent: Dr. Julián Roldán Osuna. Hospital General de Catalunya, Sant Cugat del Vallès
11:30 - 12:00Descans ( Càtering )
12:00 - 14:00Anàlisi exploratori de les dades ( Sessió )
Ponent: Dr. Julián Roldán Osuna. Hospital General de Catalunya, Sant Cugat del Vallès
14:00 - 15:00Dinar de treball ( Càtering )
15:00 - 17:00Introducció a les bases de dades i software estadístic ( Sessió )
Ponent: Dr. Sergi Sabaté. Fundació Puigverd, Barcelona
17:00 - 17:30Descans ( Càtering )
17:30 - 18:15Anàlisi exploratori de les dades (1) ( Sessió )
Ponent: Dr. Julián Roldán Osuna. Hospital General de Catalunya, Sant Cugat del Vallès
18:15 - 18:30Descans ( Càtering )
18:30 - 20:00Anàlisi exploratori de les dades (2) ( Sessió )
Ponent: Dr. Sergi Sabaté. Fundació Puigverd, Barcelona
26-01-2016 | 09:00 - 20:00 | Sala 5
09:00 - 10:00Concepte d'indiferència estadística (contrast d'hipòtesis): significació estadística, rellevància clínica. Potència estadística i importància de la mida mostral ( Sessió )
Ponent: Dr. Julián Roldán Osuna. Hospital General de Catalunya, Sant Cugat del Vallès
10:00 - 10:30Elecció de la prova estadística. Anàlisi bivariant i anàlisi multivariant ( Sessió )
Ponent: Dr. Juan Carlos Ortiz Sagristà. Fundació Puigverd, Barcelona
10:30 - 11:00Descans ( Càtering )
11:00 - 12:00Comparació de mitjanes ( Sessió )
Ponent: Dr. Sergi Sabaté. Fundació Puigverd, Barcelona
12:00 - 13:00Comparació de proporcions ( Sessió )
Ponent: Dr. Juan Carlos Ortiz Sagristà. Fundació Puigverd, Barcelona
13:00 - 14:00Correlació i regressió ( Sessió )
Ponent: Dr. Julián Roldán Osuna. Hospital General de Catalunya, Sant Cugat del Vallès
14:00 - 15:00Dinar de treball ( Càtering )
15:00 - 16:30Comparació de mitjanes ( Sessió )
Ponent: Dr. Sergi Sabaté. Fundació Puigverd, Barcelona
16:30 - 17:00Descans ( Càtering )
17:00 - 18:30Comparació de proporcions ( Sessió )
Ponent: Dr. Juan Carlos Ortiz Sagristà. Fundació Puigverd, Barcelona
18:30 - 19:00Descans ( Càtering )
19:00 - 20:00Correlació i regressió ( Sessió )
Ponent: Dr. Julián Roldán Osuna. Hospital General de Catalunya, Sant Cugat del Vallès
27-01-2016 | 09:00 - 20:00 | Sala 5
09:00 - 10:00Regressió logística ( Sessió )
Ponent: Dr. Sergi Sabaté. Fundació Puigverd, Barcelona
10:00 - 11:00Regressió lineal i múltiple ( Sessió )
Ponent: Dr. Juan Carlos Ortiz Sagristà. Fundació Puigverd, Barcelona
11:00 - 11:30Descans ( Càtering )
11:30 - 13:00Anàlisi de supervivència ( Sessió )
Ponent: Dr. Sergi Sabaté. Fundació Puigverd, Barcelona
13:00 - 14:00Medicina basada en l'evidència: metanàlisi ( Sessió )
Ponent: Dr. Julián Roldán Osuna. Hospital General de Catalunya, Sant Cugat del Vallès
14:00 - 15:00Dinar de treball ( Càtering )
15:00 - 16:30Com engegar un projecte de recerca: disseny, eines, requisits, beques ( Sessió )
Ponent: Dr. Lluís Gallart. Parc Salut Mar, Barcelona
16:30 - 18:00Com editar i publicar un projecte de recerca ( Sessió )
Ponent: Dr. Lluís Gallart. Parc Salut Mar, Barcelona
18:00 - 18:30Clausura del curs ( Sessió cloenda )