Detall de la notícia

Convocatòria de Beques de Cooperació BADA 2019
Publicat: 18/07/2019

L'any 1993, el Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB) va impulsar la creació de les beques "Dr. José Luis Bada" per a metges cooperadors, amb l'objectiu principal de promoure la formació mèdica de metges cooperants i per a millorar, en la mesura de les seves possibilitats, les condicions sanitàries dels països en vies de desenvolupament.

L'any 1993, el Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB) va impulsar la creació de les beques "Dr. José Luis Bada" per a metges cooperadors, amb l'objectiu principal de promoure la formació mèdica de metges cooperants i per a millorar, en la mesura de les seves possibilitats, les condicions sanitàries dels països en vies de desenvolupament.
És voluntat del CoMB continuar contribuint al món de la Cooperació Internacional i l'Ajut Humanitari, a través d'aquesta i d'altres activitats, ajudant als metges a formar- se en aquestes matèries.

L'objecte d'aquest programa de beques és donar suport econòmic a aquells metges que vulguin cursar formació de postgrau (màsters, postgraus, cursos d'especialització, etc) en matèries relacionades o aplicables al camp de la cooperació internacional, ja sigui en centres de formació estatals o d'àmbit internacional, públics o privats.
També podran optar a beca aquells metges col·legiats que vulguin realitzar estades formatives o docents en països en desenvolupament, o bé aquells metges de països en desenvolupament que avalats per un metge col·legiat al CoMB vulguin fer estades formatives al nostre país. Els objectius de les diferents activitats sempre hauran d'estar relacionades i ser directament aplicables a l'àmbit de la cooperació.

Trobareu tota la informació i el full de sol·licitud en els documents adjunts.