Detall de la notícia

Donació extraordinària del Consell Català de Ressuscitació 2021
Publicat: 02/11/2021

Amb data 7 de maig de 2021, el Consell Català de Ressuscitació (CCR), va comunicar la concessió
d’una Donació extraordinària de vint-i-cinc mil euros (25.000 euros), per a les Societats
científiques integrants del CCR, per tal de dur a terme un projecte o iniciativa relacionat amb el
suport vital, a desenvolupar-se completament en un període de de tres anys (data límit de
finalització 30 d’agost de 2024).
Dins del període establert, el 30 de setembre de 2021, la SCARTD va presentar el projecte:
“Formació i Recerca en Suport Vital”, el qual, una vegada valorat pel CCR, va ser validad i aprovat el 7 d’octubre de 2021.