Detall

Curs de metodologia del procés científic en anestesiologia
Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor
23,24 I 25 de gener de 2017 | Sala 7 Acadèmia-Can Caralleu
Activitat acreditada per Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries amb 4.00 crèdits

Can Caralleu

Carrer Major de Can Caralleu, 1-7

08017 Barcelona

Dilluns, 23 de gener de 2017 | 00:00 - 17:30
00:00 - 00:00
Anàlisi exploratori de les dades (1) > Can Caralleu - Sala 7
Ponent:
Julián Roldán Osuna
00:00 - 00:00
Anàlisi exploratori de les dades (2) > Can Caralleu - Sala 7
Ponent:
Sergi Sabaté Tenas
09:00 - 09:15
Lliurament de la documentació > Can Caralleu - Sala 7
09:15 - 09:30
Presentació de les Jornades > Can Caralleu - Sala 7
Presenten:
Juan Carlos Ortiz Sagristà. Fundació Puigvert, Barcelona
Julián Roldán Osuna. Hospital General de Catalunya, Sant Cugat del Vallès
Lluís Gallart Gallego. Parc de Salut Mar, Barcelona
Sergi Sabaté Tenas. Fundació Puigvert, Barcelona
09:30 - 10:30
Que és l'estadística? > Can Caralleu - Sala 7
Ponent:
Julián Roldán Osuna
10:30 - 11:30
Fases d'una anàlisi estadística > Can Caralleu - Sala 7
Ponent:
Julián Roldán Osuna
11:30 - 12:00
Descans > Can Caralleu - Sala 7
12:00 - 14:00
Anàlisi exploratori de les dades > Can Caralleu - Sala 7
Ponent:
Julián Roldán Osuna
14:00 - 15:00
Dinar > Can Caralleu - Sala 7
15:00 - 17:00
Introducció a les bases de dades i software estadístic > Can Caralleu - Sala 7
Ponent:
Sergi Sabaté Tenas
17:00 - 17:30
Descans > Can Caralleu - Sala 7
Dimarts, 24 de gener de 2017 | 09:00 - 20:00
09:00 - 10:00
Concepte d'inferència estadística (contrast d'hipòtesis): significació estadística rellevància clínica. Potència estadística i importància de la mida mostral > Can Caralleu - Sala 7
Ponent:
Julián Roldán Osuna
10:00 - 10:30
Elecció de la prova estadística. Anàlisi bivariant i anàlisi multivariant > Can Caralleu - Sala 7
Ponent:
Juan Carlos Ortiz Sagristà
10:30 - 11:00
Descans > Can Caralleu - Sala 7
11:00 - 12:00
Comparació de mitjanes > Can Caralleu - Sala 7
Ponent:
Sergi Sabaté Tenas
12:00 - 13:00
Comparació de proporcions > Can Caralleu - Sala 7
Ponent:
Juan Carlos Ortiz Sagristà
13:00 - 14:00
Correlació i regressió > Can Caralleu - Sala 7
Ponent:
Julián Roldán Osuna
14:00 - 15:00
Dinar > Can Caralleu - Sala 7
15:00 - 16:30
Comparació de mitjanes > Can Caralleu - Sala 7
Ponent:
Sergi Sabaté Tenas
16:30 - 17:00
Descans > Can Caralleu - Sala 7
17:00 - 18:30
Comparació de proporcions > Can Caralleu - Sala 7
Ponent:
Juan Carlos Ortiz Sagristà
18:30 - 19:00
Descans > Can Caralleu - Sala 7
19:00 - 20:00
Correlació i regressió > Can Caralleu - Sala 7
Ponent:
Julián Roldán Osuna
Dimecres, 25 de gener de 2017 | 09:00 - 18:00
09:00 - 10:00
Regressió logística > Can Caralleu - Sala 7
Ponent:
Sergi Sabaté Tenas
10:00 - 11:00
Regressió lineal i múltiple > Can Caralleu - Sala 7
Ponent:
Juan Carlos Ortiz Sagristà
11:00 - 11:30
Descans > Can Caralleu - Sala 7
11:30 - 13:00
Anàlisi de supervivència > Can Caralleu - Sala 7
Ponent:
Sergi Sabaté Tenas
13:00 - 14:00
Medicina basada en l'evidència: metanàlisi > Can Caralleu - Sala 7
Ponent:
Julián Roldán Osuna
14:00 - 15:00
Dinar > Can Caralleu - Sala 7
15:00 - 16:30
Com engegar un projecte de recerca: disseny, eines, requisits, beques > Can Caralleu - Sala 7
Ponent:
Lluís Gallart Gallego. Parc de Salut Mar, Barcelona
16:30 - 18:00
Com editar i publicar un projecte de recerca > Can Caralleu - Sala 7
Ponent:
Lluís Gallart Gallego. Parc de Salut Mar, Barcelona