PREMIS SCARTD 2011

Premi Raventos:
El jurat del XLIV Premi Raventós, reunit el dia 3 d'octubre del 2011 ha decidit atorgar per unanimitat el Premi Raventós 2011 al Dr.JAUME CANET CAPETA
pel treball: "PREDICTION OF POSTOPERATIVE PULMONARY COMPUCATIONS IN POPULATION-BASED SURGICAL COHORT".
Autors: Jaume Canet, LLuis Gallart, Carmen Gomar, Guillem Paluzie, Jordi Vallès, Jordi Castillo, Sergi Sabaté, Valentin Mazo, Zahara Briones, Joaquin Sanchis y grupo ARISCAT.
Treball publicat a la revista Anesthesiology 2010;113:1338-50 (Barcelona 3 d'Octubre del2011)

Premi Juan Castaño:
PREVALENCIA DEL DOLOR ENEL SERVICIODE URGENCIAS.
Villafranca M, Mejia JM1, Minguez s2, Riu M3, Arbonés E1,Montes A1
1 Serviciode Anestesiologla, Reanimación y Terapéutica del Dolor; 2 Serviciode Urgencias; 3 Serviciode Evaluacióny Epidemologla Clínica.Parc de Salut Mar.Barcelona.

2º Póster:
TRAUMATISME TORACIC: INJURY SEVERITY SCORE COMA FACTOR PREDICTIUDE L'ESTADA A CRITICS, HOSPITALARIA I VENTlLACIO MECANICA.
Poch Vall N, Pérez Reche 1, Garcia Londoño A, Zancajo Torrecillas J, Gordo Lacal F, Coliles, Calvet C.
Departament d'Anestesiologia. Corporació Sanitària Parc Taulí. Sabadell.

1º Póster:
TRATAMIENTO CON TOXINA BOTULINICA DE TRISMUS Y DOLOR FACIAL SECUNDARIOS A RADIACION.
Alcalde C, Sánchez J, Bellet S, Prieto P, Mira A, Cortés L, Cuenca J.
Servicio de Anestesiologla y Reanimación. Hospital Universitari Sant Joan de Reus.

2ª comunicació:
IMPACTO CLINICO DE UNA UNIDAD FUNCIONAL DE ORTOGERIATRIA.
Soriano E, Fuentes W, Rivero R, Richart O, Deiros C, Vilarasu J, Girós J, Casanova T.
Hospital General de L'Hospitalet. L'Hospitaletde Llobregat

1ª comunicació:
UTILIDAD DEL DOPPLER TRANSCANEAL ENEL SINOROME DE LA EMBOLIA GRASA.
ALBERTO LISI, PÉREZ G, TRIA E, REÑÉ E, GARCIA E.
CORPORACIÓ PARC TAULÍ,SABADELL

PREMI CEEA:
TRATAMIENTO CON TOXINA BOTUUNICA DE TRISMUS Y DOLOR FACIAL SECUNDARIOS A RADIACION.
Alcalde C, Sánchez J, Bella S, Prieto P, Mira A. Cortés L,Cuenca J.
Serviciode Anestesiologlay Reanimación. Hospital Universitari Sant Joan de Reus.