Detall

Sessions d'actualització en anestesiologia
Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor
Del 2 d'octubre de 2017 al 4 de juny de 2018 | 19:30h | Sala 10 l'Acadèmia

Can Caralleu

Carrer Major de Can Caralleu, 1-7

08017 Barcelona

Dilluns, 2 d'octubre de 2017 | 19:30 - 21:30
19:30 - 21:30
Complicacions cardiovasculars en el peroperatori de cirurgia no cardíaca > Can Caralleu - Sala 10
Ponent:
Pilar Paniagua Iglesias. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Dilluns, 4 de desembre de 2017 | 19:30 - 21:30
19:30 - 21:30
Lectura premi Raventós 2017 > Can Caralleu - Sala 10
Moderadora:
Rosa M. Villalonga Vadell. Hospital Universitari de Bellvitge
Fluid resuscitation management in patients with burns: Update
Ponent:
Patricia Guilabert Sanz. Hospital Universitari Vall d'Hebron
Dilluns, 8 de gener de 2018 | 19:30 - 21:30
19:30 - 21:30
Paper de la dexmetomidina en anestèsia i crítics > Can Caralleu - Sala 10
Moderador:
Enric Samsó Sabe. Parc de Salut Mar
Utilitat de la Dexmetomidina en neurocirurgia
Ponent:
Susana Pacreu. Parc de Salut Mar
Sedació amb dexmetomidina per ecobroncoscòpies
Ponent:
Silvia Bermejo Martínez. Parc de Salut Mar
Dexmetomidina en pacient crític
Ponent:
Isabel Ramos Delgado. Parc de Salut Mar
Dilluns, 5 de febrer de 2018 | 19:30 - 21:30
19:30 - 21:30
Sessió docència pacient politraumàtic > Can Caralleu - Sala 10
Moderador:
Mª Carmen Deiros Garcia. Consorci Sanitari Integral
Ponent:
Nuria Alegret Montroig. Hospital Universitari Parc Taulí
Dilluns, 5 de març de 2018 | 19:30 - 21:30
19:30 - 21:30
Anestèsia en cirurgia oftalmològica > Can Caralleu - Sala 10
Ponents:
Federica Castelli. Hospital Sagrat Cor, Barcelona
Jorge González Aguirre. Hospital del Sagrat Cor
Dilluns, 9 d'abril de 2018 | 19:30 - 21:30
19:30 - 21:30
Maneig del dolor a Urgències > Can Caralleu - Sala 10
Moderador:
Francisco Javier Medel Rebollo. Hospital Universitari Vall d'Hebron
Ponents:
Ángeles Mesas Idañez. Hospital Univesitari Vall d'Hebron
Cristina Aguilera Martín. Hospital Universitari Vall d'Hebron
En col·laboració amb: Societat Catalana de Dolor
Dilluns, 7 de maig de 2018 | 19:30 - 21:30
19:30 - 21:30
Actualització en el maneig dels fàrmacs antiagregants i anticoagulants > Can Caralleu - Sala 10
Moderador:
Ricard Navarro Ripoll. Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
Ponents:
Anna Rodríguez Pont. Hospital Universitari Parc Taulí, Sabadell
Pilar Sierra Arnedo. Fundació Puigvert, Barcelona
Dilluns, 4 de juny de 2018 | 19:30 - 21:30
19:30 - 21:30
Incidència d'esdeveniments crítics severs en anestèsia pediàtrica. Estudi APRICOT > Can Caralleu - Sala 10
Ponents:
Eva Solà Ruiz. Hospital Sant Joan de Déu
Ferran Manem Berga. Hospital Sant Joan de Déu
Nuria Montferrer Estruch. Hospital Universitari Vall d'Hebron