Detall

Metodologia del procés científic en anestesiologia
Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor
Dies 22,23 i 24 de gener|9:00h Sala 6, Acadèmia - Can Caralleu

Can Caralleu

Carrer Major de Can Caralleu, 1-7

08017 Barcelona

Dilluns, 22 de gener de 2018 | 09:00 - 20:00
09:00 - 09:15
Lliurament de la documentació > Can Caralleu - Sala 6
09:00 - 10:00
¿Què és l'estadística? > Can Caralleu - Sala 6
09:15 - 09:30
Presentació de les jornades > Can Caralleu - Sala 6
09:30 - 10:30
¿Què és l'estadística? > Can Caralleu - Sala 6
10:30 - 11:30
Fases d'una anàlisi estadística > Can Caralleu - Sala 6
11:30 - 12:00
Descans > Can Caralleu - Sala 6
12:00 - 14:00
Anàlisi exploratori de les dades > Can Caralleu - Sala 6
15:00 - 17:00
Introducció a les bases de dades i software estadístic > Can Caralleu - Sala 6
17:00 - 17:30
Descans > Can Caralleu - Sala 6
17:30 - 18:15
Anàlisi exploratori de les dades (1) > Can Caralleu - Sala 6
18:15 - 18:30
Descans > Can Caralleu - Sala 6
18:30 - 20:00
Anàlisi exploratori de les dades (2) > Can Caralleu - Sala 6
Dimarts, 23 de gener de 2018 | 09:00 - 20:00
09:00 - 10:00
Concepte d'inferència estadística (contrast d'hipòtesi): significació estadística rellevancia clínica. Potència estadística i importància de la mida mostral > Can Caralleu - Sala 6
10:00 - 10:30
Elecció de la prova estadística. Anàlisi bivariant i anàlisi multivariant > Can Caralleu - Sala 6
10:30 - 11:00
Descans > Can Caralleu - Sala 6
11:00 - 12:00
Comparació de mitjanes > Can Caralleu - Sala 6
12:00 - 13:00
Comparació de proporcions > Can Caralleu - Sala 6
13:00 - 14:00
Correlació i regressió > Can Caralleu - Sala 6
15:00 - 16:30
Comparació de mitjanes > Can Caralleu - Sala 6
16:30 - 17:00
Descans > Can Caralleu - Sala 6
17:00 - 18:30
Comparació de proporcions > Can Caralleu - Sala 6
18:30 - 19:00
Descans > Can Caralleu - Sala 6
19:00 - 20:00
Correlació i regressió > Can Caralleu - Sala 6
Dimecres, 24 de gener de 2018 | 09:00 - 18:00
09:00 - 10:00
Regressió logística > Can Caralleu - Sala 6
10:00 - 11:00
Regressió linial i múltiple > Can Caralleu - Sala 6
11:00 - 11:30
Descans > Can Caralleu - Sala 6
11:30 - 13:00
Anàlisi de supervivència > Can Caralleu - Sala 6
15:00 - 16:30
Com engegar un proecte de recerca:disseny, eines, requisits, beques > Can Caralleu - Sala 6
16:30 - 18:00
Com editar i publicar un projecte de recerca > Can Caralleu - Sala 6
18:00 - 18:00
Clausura del curs > Can Caralleu - Sala 6