Detall

Curs sobre Habilitats Comunicatives en la pràctica Clínico-Assistencial
Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor
12 i 15 de març de 2018 | 16:00h | L'Acadèmia - Can Caralleu

Can Caralleu

Carrer Major de Can Caralleu, 1-7

08017 Barcelona

Dilluns, 12 de març de 2018 | 16:00 - 21:00
16:00 - 17:00
Presentació del curs. Justificació del seminari > Can Caralleu - Sala 1
Ponents:
Clara Llubia Maristrany. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
Rosa García-Guasch. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
17:00 - 18:30
Models de relació clínica > Can Caralleu - Sala 1
Ponent:
Noemí Gómez
18:30 - 19:30
Divergència entre ideal/ teoria i realitat quotidiana > Can Caralleu - Sala 1
Ponent:
Anna Avecilla
19:30 - 21:00
Competència professional. Comunicació. Entrevista clínica > Can Caralleu - Sala 1
Ponent:
Raquel Alcaraz Blanco. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
Dijous, 15 de març de 2018 | 16:00 - 21:00
16:00 - 17:00
Etapes de la entrevista clínica > Can Caralleu - Sala 1
Ponents:
Anna Avecilla
Noemí Gómez
17:00 - 18:30
Exercicis de role playing > Can Caralleu - Sala 1
18:30 - 20:30
Presentació i discussió de casos. Creació de situacions diverses. Videogravacions > Can Caralleu - Sala 1
20:30 - 21:00
Conclusions > Can Caralleu - Sala 1