Detall

Iniciació teòric-pràctic a l'Anestèsia locoregional dirigida per ecografia
Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor
Dies 26 i 27 de febrer de 2018| Acadèmia - Can Caralleu

Can Caralleu

Carrer Major de Can Caralleu, 1-7

08017 Barcelona

Dilluns, 26 de febrer de 2018 | 15:30 - 20:00
15:30 - 17:00
Anatomia i bases d'ecografia aplicades a l'anestèsia regional i accessos vasculars > Can Caralleu - Sala 2
17:00 - 18:00
Tècnica d'exploració ecogràfica (EESS) > Can Caralleu - Sala 2
18:00 - 19:00
Tècnica d'exploració ecogràfica (EEII) > Can Caralleu - Sala 2
19:00 - 19:30
Tècnica d'exploració ecogràfica (tronc) > Can Caralleu - Sala 2
19:30 - 20:00
Tècnica d'exploració vascular > Can Caralleu - Sala 2
Dimarts, 27 de febrer de 2018 | 09:00 - 20:00
09:00 - 14:00
Tallers pràctics sobre model humà > Can Caralleu - Sala 1
Exploració i coneixement del material
Exploració ecogràfica del plexe braquial supraclavicular
Exploració ecogràfica del plexe braquial axil·lar
14:00 - 15:30
Dinar lliure > Can Caralleu - Sala 1
15:30 - 20:00
Taller pràctics sobre model humà > Can Caralleu - Sala 1
Exploració ecogràfica del nervi femoral i safè
Exploracio ecogràfica del nervi ciàtic subgluti i popliti
Exploració ecogràfica del PEC, TAP i ilioinguinal/iliohipogàstric
Exploració ecogràfica dels vasos
Abordatge ecoguiat en phantom
Abordatges alternatius i casos difícils