Detall

Curs teòric pràctic de maneig de la via aèria difícil
Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor
5, 6 i 7 de març de 2018 | Lab. d'Habilitats Clíniques. Hospital Universitari de Bellvitge. Edifici Tecno-Quirúrgic, planta 2a, Mòdul G (groc)

Lab Habilitats Clíniques. Hospital Univ. Bellvitge

Edifici Tecno-Quirúrgic, planta 2a, Mòdul G (groc)

Hospitalet de LL.

Dilluns, 5 de març de 2018 | 09:00 - 20:00
09:00 - 09:30
Presentació > Lab Habilitats Clíniques. Hospital Univ. Bellvitge -
Presentador:
Antoni Sabaté Pes
09:30 - 11:30
Taller 1: Anatomia via aèria. via aèria quirúrgica sobre cadàver > Lab Habilitats Clíniques. Hospital Univ. Bellvitge -
Anatomia de la via aèria
Professors:
Ivan Macià Vidueira
Joan Moya Amorós
Ricard Ramos Izquierdo
Critotirotomia
Professor:
Ivan Macià Vidueira
Traqueostomia percutània
Professor:
Carlos Arranz Obispo
Traqueotomia
Professor:
Manel Mañós Pujol
Dissecció de la via aèria
Professors:
Ivan Macià Vidueira
Ricard Ramos Izquierdo
Via aèria quirúrgica
Professors:
Carlos Arranz Obispo
Ivan Macià Vidueira
Manel Mañós Pujol
Ricard Ramos Izquierdo
11:30 - 14:00
Taller 2: Valoració via aèria > Lab Habilitats Clíniques. Hospital Univ. Bellvitge -
Algoritme de predicció i avaluació de la via aèria
Professora:
Eva Massó Lago
Algoritme de Maneig de la Via Aèria Difícil de la SCARTD
Professor:
Anna López
Casos Clínics
14:00 - 15:30
Dinar de treball > Lab Habilitats Clíniques. Hospital Univ. Bellvitge -
15:30 - 18:30
Taller 3: Mascareta laríngia > Lab Habilitats Clíniques. Hospital Univ. Bellvitge -
Avenços en mascareta laríngia
Professora:
Raquel Reyes García
Dispositius supraglòtics d'intubació
Professor:
Javier González de Molina
Maneig de la via aèria a urgències
Professor:
Albert Pi López
Casos clínics i pràctiques amb els diferents dispositius
18:30 - 20:00
Disseny de la videomascareta laríngia TotalTrack-VLM > Lab Habilitats Clíniques. Hospital Univ. Bellvitge -
Professor:
Pedro Acha
Dimarts, 6 de març de 2018 | 09:00 - 20:00
09:00 - 14:00
Taller 4: Fibrobroncoscòpia > Lab Habilitats Clíniques. Hospital Univ. Bellvitge -
Intubació oral amb fibroscopi
Professor:
Ricard Valero Castell
Intubació nasal amb fibroscopi
Professora:
Maria Jesús Castro
Què hi ha de nou en fibrobroncoscòpia?
Professor:
Antonio Villalonga
Pràctiques d'intubació amb fibroscopi
14:00 - 15:30
Dinar de treball > Lab Habilitats Clíniques. Hospital Univ. Bellvitge -
15:30 - 20:00
Taller 5: Ecografia de la via aèria. videolaringoscopis > Lab Habilitats Clíniques. Hospital Univ. Bellvitge -
Ecografia de la via aèria
Professor:
Ramón Nogué Bou
Situació actual dels diferents videolaringoscopis. Videolaringoscopis amb i sense canal.
Professors:
Antònia Bonet Bruguera. Hospital Universitari de Bellvitge
Israel Otero Quintana
Pràctiques amb els diferents dispositius
Dimecres, 7 de març de 2018 | 09:00 - 20:00
09:00 - 12:00
Taller 6: Maneig de la via aèria pediàtrica > Lab Habilitats Clíniques. Hospital Univ. Bellvitge -
Maneig de la via aèria a Pediatria (1)
Professor:
Eva Andreu Riobello
Maneig de la via aèria a Pediatria (2)
Professora:
Erika Schmucker Agudelo
12:00 - 14:00
Maneig de la via aèria en pacients especials: obesitat, estómac ple. > Lab Habilitats Clíniques. Hospital Univ. Bellvitge -
Professora:
Immaculada Camprubí Socials
Maneig de la via aèria en la pacient embarassada
Professora:
Rosa Mª Borras Ramirez
14:00 - 15:30
Dinar de treball > Lab Habilitats Clíniques. Hospital Univ. Bellvitge -
15:30 - 18:00
Intubació i ventilació unipulmonar > Lab Habilitats Clíniques. Hospital Univ. Bellvitge -
Professora:
Rosa M. Villalonga Vadell
Maneig de la via aèria en àrees intervencionistes i/o allunyades de quirófan
Professor:
Vicente Serrano Gonzalvo
Extubació en el pacient amb via aèria difícil. Factors predictius. Tècniques de rescat de la via aèria.
Professor:
Cristobal Añez Simon. Hospital Universitari de Tarragona Joan XXII
Casos clínics
18:00 - 20:00
Taller 7: Maneig pacient politraumatitzat > Lab Habilitats Clíniques. Hospital Univ. Bellvitge -
Maneig del pacient politraumatitzat i en situacions d'emergència.
Professora:
Isabel Ornaque
Casos clínics. Pràctiques de diferents situacions crítiques
20:00 - 20:00
Cloenda del curs > Lab Habilitats Clíniques. Hospital Univ. Bellvitge -