Detall

Metodologia en el procés científic en anestesiologia
Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor
21, 22 i 23 de gener de 2019|09:00h| Sala 7, Acadèmia - Can Caralleu

Can Caralleu

Carrer Major de Can Caralleu, 1-7

08017 Barcelona

Dilluns, 21 de gener de 2019 | 09:00 - 20:00
09:00 - 09:15
Lliurament de la documentació > Can Caralleu - Sala 1
09:15 - 09:30
Presentació de les Jornades > Can Caralleu - Sala 1
Director:
Sergi Sabaté Tenas. Fundació Puigvert, Barcelona
Ponents:
Juan Carlos Ortiz Sagristà. Fundació Puigvert, Barcelona
Julián Roldán Osuna. Hospital Generall de Catalunya, Sant Cugat del Vallès
Lluís Gallart Gallego. Parc de Salut MAR, Barcelona
09:30 - 10:30
Què és l'estadística? > Can Caralleu - Sala 1
Ponent:
Julián Roldán Osuna. Hospital General de Catalunya, Sant Cugat del Vallès
10:30 - 11:30
Fases d'una anàlisi estadística > Can Caralleu - Sala 1
Ponent:
Julián Roldán Osuna. Hospital General de Catalunya, Sant Cugat del Vallès
11:30 - 12:00
Descans > Can Caralleu - Sala 1
12:00 - 14:00
Anàlisi exploratori de les dades > Can Caralleu - Sala 1
Ponent:
Julián Roldán Osuna. Hospital General de Catalunya, Sant Cugat del Vallès
14:00 - 14:00
Dinar > Can Caralleu - Sala 1
15:00 - 17:00
Introducció a les bases de dades i software estadístic > Can Caralleu - Sala 1
Ponent:
Sergi Sabaté Tenas. Fundació Puigvert, Barcelona
17:00 - 17:30
Descans > Can Caralleu - Sala 1
17:30 - 18:15
Anàlisi exploratori de les dades (1) > Can Caralleu - Sala 1
Ponent:
Julián Roldán Osuna. Hospital General de Catalunya, Sant Cugat del Vallès
18:15 - 18:30
Descans > Can Caralleu - Sala 1
18:30 - 20:00
Anàlisi exploratori de les dades (2) > Can Caralleu - Sala 1
Ponent:
Sergi Sabaté Tenas. Fundació Puigvert, Barcelona
20:00 - 20:00
Fi de les activitats del dia > Can Caralleu - Sala 1
Dimarts, 22 de gener de 2019 | 09:00 - 20:00
09:00 - 10:00
Concepte d'inferència estadística (contrast d'hipòtesi) : significació estadística rellevància clínica. Potència estadística i importància de la mida mostral > Can Caralleu - Sala 1
Ponent:
Julián Roldán Osuna. Hospital General de Catalunya, Sant Cugat del Vallès
10:00 - 10:30
Elecció de la prova estadística. Anàlisi bivariant i anàlisi multivariant > Can Caralleu - Sala 1
Ponent:
Juan Carlos Ortiz Sagristà. Fundació Puigvert, Barcelona
10:30 - 11:00
Descans > Can Caralleu - Sala 1
11:00 - 12:00
Comparació de mitjanes > Can Caralleu - Sala 1
Ponent:
Sergi Sabaté Tenas. Fundació Puigvert, Barcelona
12:00 - 13:00
Comparació de proporcions > Can Caralleu - Sala 1
Ponent:
Juan Carlos Ortiz Sagristà. Fundació Puigvert, Barcelona
13:00 - 14:00
Correlació i regressió > Can Caralleu - Sala 1
Ponent:
Julián Roldán Osuna. Hospital General de Catalunya, Sant Cugat del Vallès
14:00 - 14:00
Dinar > Can Caralleu - Sala 1
15:00 - 16:30
Comparació de mitjanes > Can Caralleu - Sala 1
Ponent:
Sergi Sabaté Tenas. Fundació Puigvert, Barcelona
16:30 - 17:00
Descans > Can Caralleu - Sala 1
17:00 - 18:30
Comparació de proporcions > Can Caralleu - Sala 1
Ponent:
Juan Carlos Ortiz Sagristà. Fundació Puigvert, Barcelona
18:30 - 19:00
Descans > Can Caralleu - Sala 1
19:00 - 20:00
Correlació i regressió > Can Caralleu - Sala 1
Ponent:
Julián Roldán Osuna. Hospital General de Catalunya, Sant Cugat del Vallès
20:00 - 20:00
Fi de les activitats del dia > Can Caralleu - Sala 1
Dimecres, 23 de gener de 2019 | 09:00 - 18:00
09:00 - 10:00
Regressió logística > Can Caralleu - Sala 7
Ponent:
Sergi Sabaté Tenas. Fundació Puigvert, Barcelona
10:00 - 11:00
Regressió linial i múltiple > Can Caralleu - Sala 7
Ponent:
Juan Carlos Ortiz Sagristà. Fundació Puigvert, Barcelona
11:00 - 11:30
Descans > Can Caralleu - Sala 7
11:30 - 13:00
Anàlisi de supervivència > Can Caralleu - Sala 7
Ponent:
Sergi Sabaté Tenas. Fundació Puigvert, Barcelona
13:00 - 14:00
Medicina basada en l'evidència: metanàlisi > Can Caralleu - Sala 7
Ponent:
Julián Roldán Osuna. Hospital General de Catalunya, Sant Cugat del Vallès
14:00 - 14:00
Dinar > Can Caralleu - Sala 7
15:00 - 16:30
Com engegar un projecte de recerca: disseny, eines, requisits, beques > Can Caralleu - Sala 7
Ponent:
Lluís Gallart Gallego. Parc de Salut MAR, Barcelona
16:30 - 18:00
Com editar i publicar un projecte de recerca > Can Caralleu - Sala 7
Ponent:
Lluís Gallart Gallego. Parc de Salut MAR, Barcelona
18:00 - 18:00
Clausura del Curs > Can Caralleu - Sala 7