Detall

Curs Iniciació teòric-pràctica a l'anestèsia locoregional dirigida per ecografia
Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor
Dies 25 i 26 de febrer de 2019 | 09:00h |L'Acadèmia - Can Caralleu

Can Caralleu

Carrer Major de Can Caralleu, 1-7

08017 Barcelona

Dilluns, 25 de febrer de 2019 | 15:30 - 20:00
15:30 - 17:00
Anatomia i bases d'ecografia aplicades a l'anestèsia regional i accessos vasculars > Can Caralleu - Sala 8
17:00 - 18:00
Tècnica d'exploració ecogràfica (EESS) > Can Caralleu - Sala 8
18:00 - 19:00
Tècnica d'exploració ecogràfica (EEII) > Can Caralleu - Sala 8
19:00 - 19:30
Tècnica d'exploració ecogràfica (tronc) > Can Caralleu - Sala 8
19:30 - 20:00
Tècnica d'exploració vascular > Can Caralleu - Sala 8
Dimarts, 26 de febrer de 2019 | 09:00 - 20:00
09:00 - 14:00
Tallers pràctics sobre model humà > Can Caralleu - Sala 1
Exploració i coneixement del material
Exploració ecogràfica del plexe branquial supraclavicular
Exploració ecogràfica del plexe branquial axil.lar
15:30 - 20:00
Tallers pràctics sobre el model humà > Can Caralleu - Sala 1
Exploració ecogràfica del nervi femoral i safè
Exploració ecogràfica del nervi ciàtic subgluti i popliti
Exploració ecogràfica del PEC,TAP i ilioinguinal/ iliohipogàstric
Exploració ecogràfica dels vasos
Abordatge ecoguiat en phantom
Abordatges alternatius i casos difícils