Detall

Curs de Metodologia en el Procés Científic en Anestesiologia
Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor
Dies 27, 28 i 29 de gener de 2020| 09:00 h | Sala 1 | L'Acadèmia - Can Caralleu

Can Caralleu

Carrer Major de Can Caralleu, 1-7

08017 Barcelona

Dilluns, 27 de gener de 2020 | 09:00 - 20:00
09:00 - 09:15
Lliurament documentació > Can Caralleu - Sala 1
09:15 - 09:30
Presentació de les Jornades > Can Caralleu - Sala 1
Professors:
Juan Carlos Ortiz Sagristà. Fundació Puigvert
Julián Roldán Osuna. Hospital General de Catalunya
Lluís Gallart Gallego. Parc de Salut Mar
Sergi Sabaté Tenas. Fundació Puigvert
09:30 - 10:30
Que és l'estadística? > Can Caralleu - Sala 1
Professor:
Julián Roldán Osuna. Hospital General de Catalunya
10:30 - 11:30
Fases d'un anàlisi estadística > Can Caralleu - Sala 1
Professor:
Julián Roldán Osuna. Hospital General de Catalunya
11:30 - 12:00
Descans > Can Caralleu - Sala 1
12:00 - 14:00
Ànalisi exploratori de les dades > Can Caralleu - Sala 1
Professor:
Julián Roldán Osuna. Hospital General de Catalunya
14:00 - 15:00
Dinar de treball > Can Caralleu - Sala 1
15:00 - 17:00
Introducció a la base de dades i software estadístic > Can Caralleu - Sala 1
Professor:
Sergi Sabaté Tenas. Fundació Puigvert
17:00 - 17:30
Descans > Can Caralleu - Sala 1
17:30 - 18:15
Anàlisi exploratori de les dades (1) > Can Caralleu - Sala 1
Professor:
Julián Roldán Osuna. Hospital General de Catalunya
18:15 - 18:30
Descans > Can Caralleu - Sala 1
18:30 - 20:00
Anàlisi exploratori de les dades (2) > Can Caralleu - Sala 1
Professor:
Sergi Sabaté Tenas. Fundació Puigvert
Dimarts, 28 de gener de 2020 | 09:00 - 20:00
09:00 - 10:00
Concepte d'inferència estadistica (conbtrast d'hipotesi): Significació estadística rellevancia clínica. Potència estadística i importància de la mida mostral > Can Caralleu - Sala 1
Professor:
Julián Roldán Osuna. Hospital General de Catalunya
10:00 - 10:30
Elecció de la prova estadística. anàlisi bivariant i anàlisi multivariant. > Can Caralleu - Sala 1
Professor:
Juan Carlos Ortiz Sagristà. Fundació Puigvert
10:30 - 11:00
Descans > Can Caralleu - Sala 1
11:00 - 12:00
Comparació de Mitjanes > Can Caralleu - Sala 1
Professor:
Sergi Sabaté Tenas. Fundació Puigvert
12:00 - 13:00
Comparació de proporcions > Can Caralleu - Sala 1
Professor:
Juan Carlos Ortiz Sagristà. Fundació Puigvert
13:00 - 14:00
correlació i regressió > Can Caralleu - Sala 1
Professor:
Julián Roldán Osuna. Hospital General de Catalunya
14:00 - 15:00
Dinar de treball > Can Caralleu - Sala 1
15:00 - 16:00
Comparació de mitjanes > Can Caralleu - Sala 1
Professor:
Sergi Sabaté Tenas. Fundació Puigvert
16:30 - 17:00
Descans > Can Caralleu - Sala 1
17:00 - 18:30
Comparació de proporcions > Can Caralleu - Sala 1
Professor:
Juan Carlos Ortiz Sagristà. Fundació Puigvert
18:30 - 19:00
Descans > Can Caralleu - Sala 1
19:00 - 20:00
Correlació i Regresió > Can Caralleu - Sala 1
Professor:
Julián Roldán Osuna. Hospital General de Catalunya
Dimecres, 29 de gener de 2020 | 09:00 - 18:15
09:00 - 10:00
Regresió logística > Can Caralleu - Sala 1
Professor:
Sergi Sabaté Tenas. Fundació Puigvert
10:00 - 11:00
Regresió linial i multiple > Can Caralleu - Sala 1
Professor:
Juan Carlos Ortiz Sagristà. Fundació Puigvert
11:00 - 11:30
Descans > Can Caralleu - Sala 1
11:30 - 13:00
Anàlisi de supervivència > Can Caralleu - Sala 1
Professor:
Sergi Sabaté Tenas. Fundació Puigvert
13:00 - 14:00
Medicina basada en l'evidència:Metanàlisi > Can Caralleu - Sala 1
Professor:
Julián Roldán Osuna. Hospital General de Catalunya
14:00 - 15:00
Dinar de treball > Can Caralleu - Sala 1
15:00 - 16:30
Com engegar un projecte de recerca: disseny, eines, requisits, beques. > Can Caralleu - Sala 1
Professor:
Lluís Gallart Gallego. Parc Salut MAR
16:30 - 18:00
Com editar i publicar un projecte de recerca > Can Caralleu - Sala 1
Professor:
Lluís Gallart Gallego. Parc Salut MAR
18:00 - 18:15
Clausura del curs > Can Caralleu - Sala 1