Detall

Curs teoricopràctic de maneig de la via aèria dificil
Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor
Dilluns, dimarts i dimecres del 10 al 12 de febrer de 2020 | Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge

Laboratori d'Habilitats clíniques. Hospital Universitari de Bellvitge. Edifici tecno.quirúrgic, planta 2, mòdul G (groc). Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge

Carrer de la Feixa Llarga, s/n,

L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona

Dilluns, 10 de febrer de 2020 | 09:00 - 20:00
09:00 - 09:30
Presentació del curs > Laboratori d'Habilitats clíniques. Hospital Universitari de Bellvitge. Edifici tecno.quirúrgic, planta 2, mòdul G (groc). Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge -
Sala de dissecció (planta -1). Aulari Campus Bellvitge
Presentador:
Antoni Sabaté Pes
09:30 - 11:30
Taller 1: Anatomia via aèria. Via aèria quirúrgica sobre cadàver (Sala de dissecció. Campus de Bellvitge ) > Laboratori d'Habilitats clíniques. Hospital Universitari de Bellvitge. Edifici tecno.quirúrgic, planta 2, mòdul G (groc). Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge -
Anatomia de la via aèria
Ponents:
Ivan Macià Vidueira
Joan Moya Amorós
Ricard Ramos Izquierdo
Critotirotomia
Ponent:
Ivan Macià Vidueira
Traqueostomia percutània
Ponent:
Carlos Arranz Obispo
Traqueotomia
Ponent:
Manel Mañós Pujol
Dissecció de la via aèria
Ponents:
Ivan Macià Vidueira
Ricard Ramos Izquierdo
Via aèria quirúrgica
Ponents:
Carlos Arranz Obispo
Ivan Macià Vidueira
Ricard Ramos Izquierdo
Pràctiques sobre cadàver
11:30 - 14:00
Taller 2: Valoració via aèria > Laboratori d'Habilitats clíniques. Hospital Universitari de Bellvitge. Edifici tecno.quirúrgic, planta 2, mòdul G (groc). Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge -
Algoritme de predicció i avaluació de la via aèria.
Ponent:
Eva Massó Lago
Algoritme de Maneig de la via aèria difícil de l'SCARTD
Ponent:
Isabel Belda Tortosa. Hospital Clínic
Casos clínics
14:00 - 15:00
Dinar de treball > Laboratori d'Habilitats clíniques. Hospital Universitari de Bellvitge. Edifici tecno.quirúrgic, planta 2, mòdul G (groc). Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge -
15:00 - 18:00
Taller 3: Mascareta laríngia > Laboratori d'Habilitats clíniques. Hospital Universitari de Bellvitge. Edifici tecno.quirúrgic, planta 2, mòdul G (groc). Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge -
Avenços en mascareta laríngia. Dra. Raquel Reyes García
Ponent:
Raquel Reyes García
Dispositius supraglotics d'intubación
Ponent:
Ignacio Hinojal Blanco
Maneig de la via aèria a Urgències
Ponent:
Albert Pi López
Casos clínics i pràctiques amb els diferents dispositius
18:30 - 20:00
Taller 3: Mascareta laríngia . Videomascara laringea totaltrack VLM. > Laboratori d'Habilitats clíniques. Hospital Universitari de Bellvitge. Edifici tecno.quirúrgic, planta 2, mòdul G (groc). Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge -
Ponent:
Ignacio Hinojal Blanco
20:00 - 20:00
Finalització > Laboratori d'Habilitats clíniques. Hospital Universitari de Bellvitge. Edifici tecno.quirúrgic, planta 2, mòdul G (groc). Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge -
Dimarts, 11 de febrer de 2020 | 09:00 - 20:00
09:00 - 20:00
Taller 5: Ecografia de la via aèria. Videolaringoscopis > Laboratori d'Habilitats clíniques. Hospital Universitari de Bellvitge. Edifici tecno.quirúrgic, planta 2, mòdul G (groc). Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge -
Ecografia de la via aèria
Ponent:
Ramón Nogué Bou
Situació actual dels diferents videolaringoscopis. Videolaringoscopis amb canal i sense canal
Ponent:
Antònia Bonet Bruguera
Pràctiques amb els diferents dispositius
09:00 - 14:00
Taller 4: Fibrobroncoscòpia > Laboratori d'Habilitats clíniques. Hospital Universitari de Bellvitge. Edifici tecno.quirúrgic, planta 2, mòdul G (groc). Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge -
Intubació oral amb fibroscopi.
Ponent:
Ricard Valero Castell
Intubació nasal amb fibroscopi
Ponent:
Maria Jesús Castro
Què hi ha de nou amb Fibrobronoscòpia?
Ponent:
Alfred Muñoz Luz
Pràctiques d'intubació amb FBC
14:00 - 15:00
Dinar de treball > Laboratori d'Habilitats clíniques. Hospital Universitari de Bellvitge. Edifici tecno.quirúrgic, planta 2, mòdul G (groc). Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge -
20:00 - 20:00
Finalització > Laboratori d'Habilitats clíniques. Hospital Universitari de Bellvitge. Edifici tecno.quirúrgic, planta 2, mòdul G (groc). Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge -
Dimecres, 12 de febrer de 2020 | 09:00 - 20:00
09:00 - 12:00
Taller 6: Maneig de la via aèria en situacions especials > Laboratori d'Habilitats clíniques. Hospital Universitari de Bellvitge. Edifici tecno.quirúrgic, planta 2, mòdul G (groc). Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge -
Maneig de la via aèria a Pediatria I
Ponent:
Eva Andreu Riobello
Maneig de la via aèria a Pediatria II
Ponent:
E. Schmucher
Taller maneig via aèria pediàtrica
12:00 - 14:00
Taller 6: Maneig de la via aèria en situacions especials > Laboratori d'Habilitats clíniques. Hospital Universitari de Bellvitge. Edifici tecno.quirúrgic, planta 2, mòdul G (groc). Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge -
Maneig de la via aèria en pacients especials: obesitat, estómac ple
Ponent:
Immaculada Camprubí Socials
Maneig de la via aèria en la pacient embarassada.
Ponent:
Rosa Mª Borras Ramirez
Casos clínics
14:00 - 15:00
Dinar de treball > Laboratori d'Habilitats clíniques. Hospital Universitari de Bellvitge. Edifici tecno.quirúrgic, planta 2, mòdul G (groc). Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge -
15:00 - 18:00
Taller 6: Maneig de la via aèria en situacions especials. > Laboratori d'Habilitats clíniques. Hospital Universitari de Bellvitge. Edifici tecno.quirúrgic, planta 2, mòdul G (groc). Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge -
Intubació i ventilació unipulmonar
Ponent:
Rosa M. Villalonga Vadell
Maneig de la via aèria en àrees intervencionistes i/o allunyades de quiròfan
Ponent:
Vicente Serrano Gonzalvo
Extubació en el pacient amb via aèria difícil. Factors predictius.Tècniques de rescat de la via aèria
Ponent:
Cristobal Añez Simon. Hospital Universitari de Tarragona Joan XXII
Casos clínics
18:00 - 20:00
Taller 7: Maneig pacient politrau¬matitzat > Laboratori d'Habilitats clíniques. Hospital Universitari de Bellvitge. Edifici tecno.quirúrgic, planta 2, mòdul G (groc). Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge -
Maneig del pacient politraumatitzat i en situacions d'emergència
Ponent:
Isabel Ornaque
Casos clínics. Pràctiques de diferents situacions crítiques
20:00 - 20:00
Cloenda del curs > Laboratori d'Habilitats clíniques. Hospital Universitari de Bellvitge. Edifici tecno.quirúrgic, planta 2, mòdul G (groc). Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge -