Detall

Reanimació i Dolor 20-21
Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor
D'd'octubre de 2020 al 7 de juny de 2021|16:30h| WEBEX

WebEx

online

online

A CONCRETAR

l’Acadèmia

Bcn

Dilluns, 14 de desembre de 2020 | 16:30 - 19:30
16:30 - 17:30
Monitorització hemodinàmica avançada en el pacient crític > WebEx -
Ponent:
Maite Rivilla Lozano. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
17:30 - 18:30
Diagnòstic diferencial i monitorització clínico-analítica dels estats de Xoc > WebEx -
Ponents:
Adela Benítez-Cano Martínez. Parc Salut-MAR
Veronica Gamalero. Consorci Sanitari Parc Taulí
18:30 - 19:30
Diagnòstic i tractament de les principals arrítmies del malalt crític: fibril·lació auricular, flutter auricular, taquicardia ventricular, bloquejos de alt grau i maneig bàsic dels marcapassos transitoris postcirurgia cardíaca > WebEx -
Ponent:
Maria Inés de Soto. Consorci Sanitari Parc Taulí
Dilluns, 11 de gener de 2021 | 16:30 - 19:30
16:30 - 17:30
Diagnòstic de insuficiència respiratòria aguda. Aproximació fisiopatològica > WebEx -
Ponent:
Esteban Osorio Salazar. Hospital Universitari Arnau de Vilanova
17:30 - 18:30
Ventilació mecánica invasiva: indicacions, modes de ventilació i objectius de la ventilació en el malalt crític > WebEx -
Ponent:
Ricard Mellado Artigas. Hospital Clínic
18:30 - 19:30
RCP avançada. Algoritmes basics i situacions especials > WebEx -
Ponent:
Albert Carramiñana. Hospital Clímic
Dilluns, 1 de febrer de 2021 | 16:30 - 19:30
16:30 - 17:30
Optimització farmacocinètica i farmacodinàmica del tractament antibiòtic del malalt crític > WebEx -
Ponent:
Adela Benítez-Cano Martínez. Parc de Salut Mar
17:30 - 18:30
Farmacologia i cobertura antimicrobiana dels principals grups d'antibiòtics d'ús en el malalt crític > WebEx -
Ponent:
Ramón Adalia Bartolomé. Hospital del Mar
18:30 - 19:30
Farmacologia dels agents sedants i antipsicòtics d’ús en malalt crític > WebEx -
Ponent:
Stefano Golia. Hospital Moisses Broggi , Sant Joan Despí
Dilluns, 1 de març de 2021 | 16:30 - 19:30
16:30 - 17:30
Objectius, protocols i control de la analgèsia en el pacient crític. Paper de l’analgèsia locorregional en el malalt crític > WebEx -
Ponent:
Lucía Gil Gómez. Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Tarragona.
17:30 - 18:30
Traumatisme cranioencefàlic. Diagnòstic i maneig inicial hospitalari > WebEx -
Ponents:
José Manuel Naya. Hospital Universitari Vall d'Hebron
Lidia Mora. Hospital Universitari Vall d'Hebron
18:30 - 19:30
Diagnòstic de mort cerebral. Exploració clínica, proves complementaries i legislació actual > WebEx -
Ponent:
Gerard Sánchez Etayo. Hospital Clínic
Dilluns, 12 d'abril de 2021 | 16:30 - 19:30
16:30 - 17:30
Bases anatòmiques i neurofisiològiques de la transmissió del dolor > WebEx -
Ponent:
Marta Ferrándiz Mach. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona
17:30 - 18:30
Dolor agut i crònic. Classificació del dolor. Història clínica > WebEx -
Ponent:
Ángeles Mesas Idañez. Hospital Universitari Vall d’Hebron. Barcelona
18:30 - 19:30
Avaluació del dolor > WebEx -
Ponent:
Mercè Matute Crespo. Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida
19:30 - 19:30
Fi de les activitats del dia > WebEx -
Dilluns, 3 de maig de 2021 | 16:30 - 19:30
16:30 - 17:30
Opioides: farmacologia, vies d’administració i efectes secundaris > WebEx -
Ponent:
Christian Dürsteler Tatxe. Hospital Clínic
17:30 - 18:30
Tractament farmacològic: AINEs i coadjuvants. Interaccions > WebEx -
Ponent:
Sebastià Videla Cés. Hospital Universitari de Bellvitge. L’Hospitalet de Llobregat
18:30 - 19:30
Opioides: pros i contres del tractament amb opioides. Indicacions. Tractament del dolor agut en malalts amb tractament crònic amb opioides > WebEx -
Ponent:
Miriam Puyo. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Badalona
19:30 - 19:30
Fi de les activitats del dia > WebEx -
Dilluns, 17 de maig de 2021 | 16:30 - 19:30
16:30 - 17:30
Fisiologia dels fluids corporals i dels moviments intracompartimentals > WebEx -
Ponent:
Adriana Jacas Comas. Hospital Clínic
17:30 - 18:30
Insuficiència renal aguda. Concepte, fisiopatologia i diagnòstic diferencial en crítics > WebEx -
Ponent:
Mireia Chanza Albert. Parc de Salut Mar
18:30 - 19:30
Fonaments bàsics i tècnics de la nutrició enteral en el malalt crític i les seves seves complicacions. Indicacions i complicacions de la nutrició parenteral. Refeeding syndrome > WebEx -
Ponent:
Yolanda Jiménez Capel. Hospital Universitari de Bellvitge. L'Hospitalet de Llobregat
Dilluns, 7 de juny de 2021 | 16:30 - 19:30
16:30 - 17:30
Tècniques mínimament invasives. Infiltracions > WebEx -
Ponent:
Ancor Serrano Alfonso. Hospital Universitari de Bellvitge. L’Hospitalet de Llobregat
17:30 - 18:30
Tècniques de neuromodulació. Tècniques neurolítiques. Radiofreqüència convencional i polsada > WebEx -
Ponent:
Victor Frutos Saumell. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Badalona
18:30 - 19:30
Tractament multidisciplinar > WebEx -
Ponent:
Maria Martínez García. Consorci Sanitari de Terrassa. Terrassa.
19:30 - 19:30
Fi de les activitats del Curs > WebEx -
Divendres, 18 de juny de 2021 | 10:00 - 14:00
10:00 - 14:00
Examen SCARTD > A CONCRETAR -