Detall

Curs sobre anestèsia inhalatòria a baixos fluxos
Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor
Dies, 18, 19 i 20 de gener de 2011| Sala 10| 16:00h
Activitat acreditada per Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries amb 7.00 crèdits

Can Caralleu

Carrer Major de Can Caralleu, 1-7

08017 Barcelona

Dimarts, 18 de gener de 2011 | 16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
Termodinàmica i dissolucions aplicades als gasos anestèsics. Exemples pràctics > Can Caralleu - Sala 10
16:00 - 20:00
Descripció i peculiaritats de les actuals estacions d'anestèsia. > Can Caralleu - Sala 10
16:00 - 20:00
Farmacocinètica de l'oxigen i de l'anhídrid carbònic (CO2). Consum i producció. Absorció de CO2. Cal sodada. Característiques físiques i productes de degradació. > Can Caralleu - Sala 10
Dimecres, 19 de gener de 2011 | 16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
Farmacocinètica de l'anestèsia inhalatòria. > Can Caralleu - Sala 8
16:00 - 20:00
Comportament clínic dinàmic del circuit circular a fluxos mínims. > Can Caralleu - Sala 8
16:00 - 20:00
Utilització clínica i situacions especials. > Can Caralleu - Sala 8
Dijous, 20 de gener de 2011 | 16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
Ventilació mecànica amb circuits circulars de gran volum (cirurgia hiperbàrica). > Can Caralleu - Sala 10
16:00 - 20:00
El software DMR. Càlcul de ventilació. Mètode M.A.A.S. i càlcul del valor DIAL. > Can Caralleu - Sala 10