Detall

Curs sobre metodologia del procés científic en anestesiologia
Curs de Metodologia Estadística
Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor
Del 4 al 6 d'abril de 2010
Activitat acreditada per Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries amb 6.00 crèdits

Can Caralleu

Carrer Major de Can Caralleu, 1-7

08017 Barcelona

Dilluns, 4 d'abril de 2011 | 09:00 - 20:00
09:00 - 09:15
Entrega de documentació. > Can Caralleu - Sala 5
09:15 - 09:30
Presentació del curs. > Can Caralleu - Sala 5
Professor:
JC. Ortiz, S. Sabaté i J. Roldán.
09:30 - 10:30
¿Què és l'estadística?. > Can Caralleu - Sala 5
Professor:
J. Roldán.
10:30 - 11:30
Fases d'una anàlisi estadística. > Can Caralleu - Sala 5
Professor:
J. Roldán.
11:30 - 12:00
Descans > Can Caralleu - Sala 5
12:00 - 14:00
Anàlisi exploratòria de les dades. > Can Caralleu - Sala 5
Professor:
J. Roldán.
14:00 - 15:00
Dinar > Can Caralleu - Sala 5
15:00 - 17:00
Pràctiques sobre ordinador, introducció a l'SPSS. > Can Caralleu - Sala 5
Professor:
S. Sabaté.
17:00 - 17:30
Descans > Can Caralleu - Sala 5
17:30 - 18:15
Pràctiques sobre ordinador, anàlisi exploratòria de les dades. > Can Caralleu - Sala 5
Professor:
J. Roldán.
18:15 - 18:30
Descans > Can Caralleu - Sala 5
18:30 - 20:00
Pràctiques sobre ordinador, anàlisi exploratòria de les dades. > Can Caralleu - Sala 5
Professor:
S. Sabaté.
Dimarts, 5 d'abril de 2011 | 09:00 - 20:00
09:00 - 10:00
Concepte d'inferència estadística (contrast d'hipòtesis): significació estadística, rellevància clínica. Potència estadística i importància del mida mostral. > Can Caralleu - Sala 5
Professor:
J. Roldán.
10:00 - 10:30
Elecció de la prova estadística. Anàlisi bivariant i anàlisi multivariant. > Can Caralleu - Sala 5
Professor:
JC. Ortiz.
10:30 - 11:00
Descans > Can Caralleu - Sala 5
11:00 - 12:00
Comparació de mitjanes. > Can Caralleu - Sala 5
Professor:
JC. Ortiz.
12:00 - 13:00
Comparació de proporcions. > Can Caralleu - Sala 5
Professor:
S. Sabaté.
13:00 - 14:00
Correlació i regressió. > Can Caralleu - Sala 5
Professor:
J. Roldán.
14:00 - 15:00
Dinar > Can Caralleu - Sala 5
15:00 - 16:30
Pràctiques sobre ordinador, comparació de mitjanes. > Can Caralleu - Sala 5
Professor:
JC: Ortiz
16:30 - 17:00
Descans > Can Caralleu - Sala 5
17:00 - 18:30
Pràctiques sobre ordinador, comparació de proporcions. > Can Caralleu - Sala 5
Professor:
S. Sabaté
18:30 - 19:00
Descans > Can Caralleu - Sala 5
19:00 - 20:00
Pràctiques sobre ordinador, correlació i regressió. > Can Caralleu - Sala 5
Professor:
J. Roldán.
Dimecres, 6 d'abril de 2011 | 09:00 - 17:00
09:00 - 10:00
Regressió logística. > Can Caralleu - Sala 5
Professor:
S.Sabaté
10:00 - 11:00
Regressió lineal i múltiple. > Can Caralleu - Sala 5
Professor:
JC. Ortiz
11:00 - 11:30
Descans > Can Caralleu - Sala 5
11:30 - 13:00
Anàlisi de supervivència. > Can Caralleu - Sala 5
Professor:
J. Roldán.
13:00 - 14:00
Medicina basada en l'evidència: metanàlisi. > Can Caralleu - Sala 5
Professor:
J. Roldán.
14:00 - 15:00
Dinar > Can Caralleu - Sala 5
15:00 - 16:00
Habilitats per efectuar presentacions efectives. La presentació oral en medicina. > Can Caralleu - Sala 5
Professor:
Roser Garcia-Guasch
16:00 - 17:00
Normes de publicació escrita. Elaboració de la publicació. > Can Caralleu - Sala 5
Professor:
Jorge Castillo
17:00 - 17:00
Clausura del curs. > Can Caralleu - Sala 5