Detall

Formació en el Pacient Crític 1
Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor
Online

Online

Online

Online

A determinar

-

-

Dilluns, 27 de setembre de 2021 | 16:30 - 19:30
16:30 - 17:30
Diagnòstic i tractament de les principals arrítmies del malalt crític: fibril·lacióauricular, flutter auricular, taquicardia ventricular, bloquejos de alt grau i maneig bàsic dels marcapassos transitoris postcirurgia cardíaca > Online -
Professora:
Maria Inés de Soto. Hospital Igualada
17:30 - 18:30
Monitorització hemodinàmica avançada en el pacient crític > Online -
Professora:
Miriam de Nadal Clanchet. Hospital Vall d’Hebron
18:30 - 19:30
Farmacologia dels agents sedants i antipsicòtics d’ús en malalt crític > Online -
Professor:
Stefano Golia. Hospital Sant Joan de Reus
Dilluns, 18 d'octubre de 2021 | 16:30 - 19:30
16:30 - 17:30
Diagnòstic de insuficiència respiratòria aguda. Aproximació fisiopatològica > Online -
Professor:
Esteban Osorio Salazar
17:30 - 18:30
Ventilació mecánicainvasiva: indicacions, modes de ventilació i objectius de laventilació en el malalt crític > Online -
18:30 - 19:30
Weaning > Online -
Professor:
Ricard Mellado Artigas. Hospital Clínic
Dilluns, 15 de novembre de 2021 | 16:30 - 19:30
16:30 - 17:30
Optimització farmacocinètica i farmacodinàmica del tractament antibiòtic del malalt crític > Online -
Professora:
Adela Benítez-Cano Martínez. Parc de Salut Mar
17:30 - 18:30
Farmacologia i cobertura antimicrobiana dels principals grups d'antibiòticsd'ús en el malalt crític > Online -
Professor:
Ramón Adalia Bartolomé. Parc de Salut Mar
18:30 - 19:30
Diagnòstic diferencial i monitorització clínico-analítica dels estats de Xoc > Online -
Professors:
Adela Benítez-Cano Martínez. Parc de Salut Mar
Veronica Gamalero. Corporació Sanitària Parc Taulí
Dilluns, 13 de desembre de 2021 | 16:30 - 19:30
16:30 - 17:30
Objectius, protocols i control de la analgèsia en el pacient crític. Paper del’analgèsia locorregionalen el malalt crític > Online -
Professor:
Lucía Gil Gómez. Hospital Moissees Broggi, Sant Joan Despi
17:30 - 18:30
Fisiologia dels fluids corporals i dels moviments intracompartimentals > Online -
Professora:
Adriana Jacas Comas. Hospital Clínic
18:30 - 19:30
Insuficiència renal aguda. Concepte, fisiopatologia i diagnòstic diferencialen crítics > Online -
Professora:
Mireia Chanza Albert. Parc de Salut Mar
Dilluns, 20 de desembre de 2021 | 16:30 - 19:30
16:30 - 17:30
Diagnòstic de mort cerebral. Exploració clínica, proves complementaries i legislació actua > Online -
Professor:
Gerard Sánchez Etayo. Hospital Clínic
17:30 - 18:30
RCP avançada. Algoritmes bàsics i situacions especials > Online -
Professora:
Fina Parramon Vila. Hospital Universitari Dr. Josep Trueta
18:30 - 19:30
Fonaments bàsics i tècnics de la nutrició enteral en el malaltcrític i les sevesseves complicacions. Indicacions i complicacions de la nutrició parenteral.Refeeding syndrome. > Online -
Ponent:
Yolanda Jiménez Capel. Hospital Universitari Trias i Pujol
Divendres, 17 de juny de 2022 | 10:00 - 14:00
10:00 - 14:00
Examen final > A determinar -