Detall

Terapèutica del Dolor
Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor
Online

Online

Online

Online

Dilluns, 4 d'abril de 2022 | 16:30 - 19:30
16:30 - 17:30
Bases anatòmiques i neurofisiològiques de la transmisió del dolor > Online -
Ponent:
Marta Ferrándiz Mach
17:30 - 18:30
Dolor agut i crònic. Classificació del dolor. Història clínica > Online -
Ponent:
Anna Server Salvà
18:30 - 19:30
Avaluació del dolor > Online -
Ponent:
Mercè Matute Crespo
Dilluns, 2 de maig de 2022 | 16:30 - 19:30
16:30 - 17:30
Tractament farmacològic: AINEs i coadjuvants. Interaccions > Online -
Ponent:
Sebastià Videla Cés
17:30 - 18:30
Opiodes: farmacologia, vies d'admnistració i efectes secundaris > Online -
Ponent:
Marta Homs
18:30 - 19:30
Opioides: pros i contres del tractament amb opioides. Indicacions. Tractament del dolor agut en malalts amb tt crònic amb opioides > Online -
Ponent:
María del Mar Monerris Tabasco
Dilluns, 13 de juny de 2022 | 16:30 - 19:30
16:30 - 17:30
Tècniques mínimament invasives. Infiltracions > Online -
Ponent:
Ancor Serrano Alfonso
17:30 - 18:30
Tècniques de neuromodulació. Tècniques neurolítiques. Radiofreqüència convencional i polsada > Online -
Ponent:
Victor Frutos Saumell
18:30 - 19:30
Tractament multidisciplinar > Online -
Ponent:
Maria Martínez García