Detall

Jornada de la Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor
Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor
4 de novembre de 2022 | 08:00h | Auditori | L'Acadèmia de Can Caralleu

Can Caralleu

Carrer Major de Can Caralleu, 1-7

08017 Barcelona

Divendres, 4 de novembre de 2022 | 09:00 - 20:00
09:00 - 09:30
Benvinguda > Can Caralleu - Auditori
Presenten:
Dr. Xavier Sala Blanch
Dr. Cristobal Añez Simon. Hospital Universitari de Tarragona Joan XXII
Dr. Joan Sala Pedrós
Dr. José María Sistach
09:30 - 10:00
Sessió inaugural: L’anestesiologia part de la historia de la Simulació Clínica. > Can Caralleu - Auditori
Ponent:
Dr. Carmen Gomar Sancho
10:00 - 11:15
Introducció a la simulació clínica. > Can Caralleu - Auditori
Moderador:
Dr. José María Sistac
Què és i per a què serveix la Simulació Clínica? Què he de fer per a començar a fer simulació clínica? Possibilitats?
Ponent:
Dr/Dra. Aida Camps Gómez
Què necessito per fer simulació clínica?
Ponent:
Sonia Núñez
Seguretat de l’alumne
Ponent:
Dr. Antonio M. González
Preguntes
10:15 - 16:00
Simulació d'alt rendiment sense robot > Can Caralleu - Sala 1
10:15 - 16:00
Situacions critiques > Can Caralleu - Sala 5
10:15 - 16:00
Presentació de models de simulació low cost > Can Caralleu - Sala 8
10:15 - 16:00
SIMGAME Pressa de decisions en Vía Aérea > Can Caralleu - Sala 9
11:15 - 11:45
Pausa cafè > Can Caralleu - Auditori
11:45 - 13:15
Instruments i equips per Simulació clínica. > Can Caralleu - Auditori
Moderador:
Dr. Cristobal Añez Simon. Hospital Universitari de Tarragona Joan XXII
Tipus de simuladors: alta i baixa tecnologia.
Ponent:
Dr. Alex Pérez. Cardiologia Pediàtrica de l'Hospital Sant Joan de Déu
El pacient simulat.
Ponent:
Dr. Antoni Castro Salomó
Impressió 3D i Simulació Clínica.
Ponent:
Dr. Leandro Brogi
Simulació clínica online.
Ponent:
Dr. Joaquin González Fernández
Realitat augmentada i Realitat virtual per simulació clínica.
Ponents:
Dr. Francisco Javier Medel Rebollo
Dra. Anna Server Salvà
Preguntes
13:15 - 15:00
Dinar de treball > Can Caralleu - Auditori
15:00 - 16:00
Simulació clínica aplicada a la docència. > Can Caralleu - Auditori
Moderador:
Dr. José María Sistach
Docència de grau
Ponent:
Dr. José María Sistach
Docència residents
Ponent:
Dr/Dra. Lídia Gómez López
Docència personal sanitari
Ponent:
Dr. Vicente Serrano Gonzalvo
Preguntes
16:00 - 16:45
Aplicacions de la Simulació Clínica en Qualitat i Segutat. > Can Caralleu - Auditori
Moderador:
Dr. Cristobal Añez Simon. Hospital Universitari de Tarragona Joan XXII
Avaluació de procediments
Ponent:
Dr/Dra. José Mª Quintillá Martínez
Simulació Clínica aplicada a la Seguretat del pacient
Ponent:
Dr. Magin Morales Morales
Preguntes
16:45 - 17:00
Pausa cafè > Can Caralleu - Auditori
17:00 - 18:00
Experiències innovadores en Simulació clínica: Explica què, per què, i com ho has fet! > Can Caralleu - Auditori
Ponent:
Dra. Isabel Esteve
18:00 - 18:30
Sessió de cloenda: l’SCARTD en la simulació clínica. > Can Caralleu - Auditori
Ponent:
Dra. Rosa Villalonga
18:30 - 18:45
Cloenda de la Jornada > Can Caralleu - Auditori
19:00 - 20:00
Assemblea SCARTD > Can Caralleu - Auditori