Detall

CURS ANESTÈSIA. FORMACIÓ EN EL PACIENT CRÍTIC 1, 2022-2023
Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor
Online
Activitat acreditada per Fundació Privada Institut Interuniversitari InterAc Salut amb 2.50 ECTS

Online

Online

Online

Dilluns, 3 d'octubre de 2022 | 16:30 - 19:30
16:30 - 17:30
Diagnòstic diferencial i monitorització clinico-analítica dels estats de xoc > Online -
Professora:
Veronica Gamalero
17:30 - 18:30
Monitorització hemodinàmica avançada en el pacient crític > Online -
Professora:
Miriam de Nadal Clanchet
18:30 - 19:30
Diagnòstic i tractament de les principals arrítmies del malalt crític: fibril·lació auricular, flutter auricular, taquicàrdia ventricular, bloquejos d’alt grau i maneig bàsic dels marcapassos transitoris postcirurgia cardíaca > Online -
Professora:
Maria Inés de Soto
Dilluns, 17 d'octubre de 2022 | 16:30 - 19:30
16:30 - 17:30
Diagnòstic d’insuficiència respiratòria aguda. Aproximació fisiopatològica > Online -
Professor:
Esteban Osorio Salazar
17:30 - 18:30
Ventilació mecànica invasiva: indicacions, modes de ventilació i objectius > Online -
Professor:
Ricard Mellado
18:30 - 19:30
Weaning > Online -
Professor:
Ricard Mellado
Dilluns, 14 de novembre de 2022 | 16:30 - 19:30
16:30 - 17:30
Optimització farmacocinètica i farmacodinàmica del tractament antibiòtic del malalt crític > Online -
Professor:
Adela Benítez-Cano
17:30 - 18:30
Farmacologia i cobertura antimicrobiana dels principals grups d'antibiòtics d'ús en el malalt crític > Online -
Professor:
Ramón Adalia Bartolomé
18:30 - 19:30
Farmacologia dels agents sedants i antipsicòtics d’ús en malalt crític > Online -
Professor:
Stefano Golia
Dilluns, 12 de desembre de 2022 | 16:30 - 19:30
16:30 - 17:30
Objectius, protocols i control de la analgèsia en el pacient crític. Paper de l’analgèsia locorregional en el malalt crític > Online -
Professor:
Lucía Gil
17:30 - 18:30
Fisiologia dels fluids corporals i dels moviments intracompartimentals > Online -
Professora:
Adriana Jacas Comas
18:30 - 19:30
Insuficiència renal aguda. Concepte, fisiopatologia i diagnòstic diferencial en crítics > Online -
Professor:
Mireia Chanza Albert
Dilluns, 19 de desembre de 2022 | 16:30 - 19:30
16:30 - 17:30
Diagnòstic de mort cerebral. Exploració clínica, proves complementaries i legislació actual > Online -
Professor:
Gerard Sánchez
17:30 - 18:30
RCP avançada. Algoritmes bàsics i situacions especials > Online -
Presentador:
Fina Parramon Vila
18:30 - 19:30
Fonaments bàsics i tècnics de la nutrició enteral en el malalt crític i les seves complicacions. Indicacions i complicacions de la nutrició parenteral. Refeeding syndrome. > Online -
Professor:
Yolanda Jiménez Capel