Detall

Terapèutica del Dolor. Curs 2022 - 2023
Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor
Online

Online

Online

Online

Dilluns, 27 de març de 2023 | 16:30 - 19:30

Es passaran els videos de les classes del dia 27 de març

16:30 - 17:30
Bases anatòmiques i neurofisiològiques de la transmisió del dolor > Online -
Professora:
Marta Ferrándiz Mach
17:30 - 18:30
Dolor agut i crònic. Classificació del dolor. Història clínica > Online -
Professora:
Anna Server Salvà
18:30 - 19:30
Avaluació del dolor > Online -
Professor:
Mercè Matute Crespo
Dilluns, 24 d'abril de 2023 | 16:30 - 19:30
16:30 - 17:30
Tractament farmacològic: AINEs i coadjuvants. Interaccions > Online -
Professor:
Sebastià Videla Cés
17:30 - 18:30
Opiodes: farmacologia, vies d'admnistració i efectes secundaris > Online -
Professor:
Marta Homs
18:30 - 19:30
Opioides: pros i contres del tractament amb opioides. Indicacions. Tractament del dolor agut en malalts amb tt crònic amb opioides > Online -
Professor:
María del Mar Monerris Tabasco
Dilluns, 22 de maig de 2023 | 16:30 - 19:30
16:30 - 17:30
Tractament multidisciplinar > Online - > Virtual - webinar 3
Professora:
Maria Martínez García
17:30 - 18:30
Tècniques mínimament invasives. Infiltracions > Online - > Virtual - webinar 3
Professor:
Ancor Serrano Alfonso
18:30 - 19:30
Tècniques de neuromodulació. Tècniques neurolítiques. Radiofreqüència convencional i polsada > Online - > Virtual - webinar 3
Professor:
Victor Frutos Saumell