Detall

Commemoració 70 anys SCARTD
Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor

Can Caralleu

Carrer Major de Can Caralleu, 1-7

08017 Barcelona

Divendres, 24 de febrer de 2023 | 18:00 - 20:00
18:00 - 18:15
Benvinguda > Can Caralleu - Sala 2
Ponent:
Dra. Maria Dolors Sintes Matheu
Dr. Javier García Fernández. President SEDAR
Dr. Xavier Sala Blanch. President SCARTD
18:15 - 18:40
La SCARTD: Una història de persones i reptes > Can Caralleu - Sala 2
Dr. Carles Hervàs
18:40 - 19:15
Evolució de la Ventilació Mecànica: Des de la Primera presentació científica de la SCARTD del Dr. Miguel > Can Caralleu - Sala 2
Dr. Jaume Mas Marfany
19:15 - 19:40
Análisis disruptivo actual de la anestesia regional periférica desde el microscopio > Can Caralleu - Sala 2
Dr. Miguel Angel Reina
19:40 - 20:00
Clausura > Can Caralleu - Sala 2
Línia de Temps de la SCARTD.
Dra. Rosa M. Villalonga Vadell
La SCARTD en procés de canvi. Els propers anys.
Dr. Xavier Sala Blanch
Els presidents de la SCARTD (i juntes): Un agraïment al compromís.
Dr. Carles Morros Viñoles
Celebració i Copa de Cava.