Detall

IV Jornada Crítics SCARTD- Monitorització Hemodinamica avançada
Monitorització Hemodinàmica Avançada
Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor
Dimarts, 16 de maig de 2023

Hotel Alimara

Berruguete, 126

Barcelona

Dimarts, 16 de maig de 2023 | 08:00 - 18:30
08:00 - 08:30
Entrega material > Hotel Alimara -
08:30 - 08:45
Benvinguda i presentació del curs > Hotel Alimara - Sala Plenària
Presenten:
Fernando Ramasco. Hospital Universitario de La Princesa, Madrid
Susana Manrique Muñoz. Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona
08:45 - 09:30
Principis bàsics de fisiologia hemodinàmica > Hotel Alimara - Sala Plenària
Ponent:
Maurizio Ceconi. Humanitas Research Hospital and Humanitas University, Milan, Italia
09:30 - 10:00
Anàlisi de la corba de pressió arterial: més enllà de la PAM > Hotel Alimara - Sala Plenària
Ponent:
Patricia Galán. Hospital Universitari Vall d'Hebron, Barcelona
10:00 - 10:30
Fluid challenge i fàrmacs vasoactius: com i quan? > Hotel Alimara - Sala Plenària
10:30 - 11:00
Com avaluar una perfusió adequada > Hotel Alimara - Sala Plenària
Ponent:
Glenn Hernández. Universidad Pontificia Católica de Chile
11:00 - 11:30
Pausa cafè > Hotel Alimara - Sala Plenària
11:30 - 14:00
Taller d’ecografia > Hotel Alimara - Sala Taller 1A - 1B
Adquisició d’imatges en model sà i aplicació de l’ecografia en el pacient crític (ECO RUSH)
Ponents:
Fernando Clau Terré
Guillermo Laguna Rivas. Hospital Clínic
Veronica Gamalero. Corporació Sanitària Parc Taulí
Maria Inés de Soto. Hospital Igualada
Guido Muñoz
Tobias Koller Bernhard
11:30 - 14:00
Taller de Catèter Swan Ganz i Termo dilució Transpulmonar > Hotel Alimara - Sala Taller 2A - 2B
Com aplicar els paràmetres de volum i pressió en exemples clínics
Ponents:
Jordi Miralles Bagán. Hospital de Sant Pau
Marta Costa
Pilar Tormos
11:30 - 14:00
Taller de monitorització semi invasiva/no invasiva > Hotel Alimara - Sala Taller 3A - 3B
Quin monitor per quin tipus de pacient
Ponents:
Enric Samsó Sabe. Hospital del Mar
José Manuel Naya
Montse Mallol
Patricia Galán. Hospital Universitari Vall d'Hebron, Barcelona
14:00 - 15:00
Pausa Dinar > Hotel Alimara - Sala Plenària
15:00 - 17:00
Simulació > Hotel Alimara - Sala Taller 4A - 4B - 4C - 4D - 4E - 4F
Integració dels coneixements teòrics i pràctics, tècnics i no tècnics, en escenaris simulats de xoc i destret respiratori
Ponents:
Adriana Jacas Comas. Hospital Clínic
Albert Carramiñana
Irene Macià Tejada
Marta Barquero. Hospita Universitari Germans Trias i Pujol- Badalona
Mercedes García Dominguez
Patricia Galán. Hospital Universitari Vall d'Hebron, Barcelona
Sandra Beltran de Heredia Marrodan
Silvia Bermejo Martínez
Sonia Núñez
17:00 - 17:30
Discussió plenària > Hotel Alimara - Sala Plenària
17:30 - 18:00
Clausura > Hotel Alimara - Sala Plenària
Ponent:
Miriam de Nadal Clanchet. Hospital Vall d’Hebron
18:00 - 18:30
Assemblea Crítics SCARTD > Hotel Alimara - Sala Plenària