Detall

IV Jornada Crítics SCARTD- Monitorització Hemodinamica avançada
Monitorització Hemodinàmica Avançada
Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor
Dimarts, 16 de maig de 2023

Hotel Alimara

Berruguete, 126

Barcelona

Dimarts, 16 de maig de 2023 | 08:00 - 18:30
08:00 - 08:30
Entrega material > Hotel Alimara -
08:30 - 08:45
Benvinguda i presentació del curs > Hotel Alimara - Sala Plenària
Presenten:
Fernando Ramasco. Hospital Universitario de La Princesa, Madrid
Susana Manrique Muñoz. Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona
08:45 - 09:30
Principis bàsics de fisiologia hemodinàmica > Hotel Alimara - Sala Plenària
Ponent:
Maurizio Ceconi. Humanitas Research Hospital and Humanitas University, Milan, Italia
09:30 - 10:00
Anàlisi de la corba de pressió arterial: més enllà de la PAM > Hotel Alimara - Sala Plenària
Ponent:
Patricia Galán. Hospital Universitari Vall d'Hebron, Barcelona
10:00 - 10:30
Fluid challenge i fàrmacs vasoactius: com i quan? > Hotel Alimara - Sala Plenària
10:30 - 11:00
Com avaluar una perfusió adequada > Hotel Alimara - Sala Plenària
Ponent:
Glenn Hernández. Universidad Pontificia Católica de Chile
11:00 - 11:30
Pausa cafè > Hotel Alimara - Sala Plenària
11:30 - 14:00
Taller d’ecografia > Hotel Alimara - Sala Taller 1A - 1B
Adquisició d’imatges en model sà i aplicació de l’ecografia en el pacient crític (ECO RUSH)
Ponents:
Fernando Clau Terré
Guillermo Laguna Rivas. Hospital Clínic
Veronica Gamalero. Corporació Sanitària Parc Taulí
Maria Inés de Soto. Hospital Igualada
Guido Muñoz
Tobias Koller Bernhard
11:30 - 14:00
Taller de Catèter Swan Ganz i Termo dilució Transpulmonar > Hotel Alimara - Sala Taller 2A - 2B
Com aplicar els paràmetres de volum i pressió en exemples clínics
Ponents:
Jordi Miralles Bagán. Hospital de Sant Pau
Marta Costa
Pilar Tormos
11:30 - 14:00
Taller de monitorització semi invasiva/no invasiva > Hotel Alimara - Sala Taller 3A - 3B
Quin monitor per quin tipus de pacient
Ponents:
Enric Samsó Sabe. Hospital del Mar
José Manuel Naya
Montse Mallol
Patricia Galán. Hospital Universitari Vall d'Hebron, Barcelona
14:00 - 15:00
Pausa Dinar > Hotel Alimara - Sala Plenària
15:00 - 17:00
Simulació > Hotel Alimara - Sala Taller 4A - 4B - 4C - 4D - 4E - 4F
Integració dels coneixements teòrics i pràctics, tècnics i no tècnics, en escenaris simulats de xoc i destret respiratori
Ponents:
Adriana Jacas Comas. Hospital Clínic
Albert Carramiñana
Irene Macià Tejada
Marta Barquero. Hospital Universitari de Bellvitge
Mercedes García Dominguez
Patricia Galán. Hospital Universitari Vall d'Hebron, Barcelona
Sandra Beltran de Heredia Marrodan
Silvia Bermejo Martínez
Sonia Núñez
17:00 - 17:30
Discussió plenària > Hotel Alimara - Sala Plenària
17:30 - 18:00
Clausura > Hotel Alimara - Sala Plenària
Ponent:
Miriam de Nadal Clanchet. Hospital Vall d’Hebron
18:00 - 18:30
Assemblea Crítics SCARTD > Hotel Alimara - Sala Plenària