Detall

Curs r-3
Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor
Del 5 d'octubre de 2009 al 7 de juny de 2010
Activitat acreditada per Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries amb 6.80 crèdits

Can Caralleu

Carrer Major de Can Caralleu, 1-7

08017 Barcelona

Dilluns, 5 d'octubre de 2009 | 16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
Reanimació cardiopulmonar. > Can Caralleu - Sala 8
Professor:
A. Melero. Germans Trias
16:00 - 20:00
Reanimació del nou nat > Can Caralleu - Sala 8
Professor:
J. Marco. Parc Taulí
Dilluns, 2 de novembre de 2009 | 16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
Ventilació mecànica en Reanimació > Can Caralleu - Sala 8
Professor:
M. Koo. Hospital de Bellvitge
16:00 - 20:00
Fisioteràpia respiratòria en el pacient post-quirúrgic > Can Caralleu - Sala 8
Professor:
R. Villalonga. Hospital de Bellvitge
16:00 - 20:00
Analgèsia postoperatoria > Can Caralleu - Sala 8
Professor:
F. Parramon. Hospital Josep Trueta
Dilluns, 14 de desembre de 2009 | 16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
Pacient politraumàtic. > Can Caralleu - Sala 8
Professor:
L. García-Huete. Hospital de Bellvitge
16:00 - 20:00
Traumatisme craneoencefàlic > Can Caralleu - Sala 8
Professor:
A. Poca. Hospital Vall d'Hebron
Dilluns, 11 de gener de 2010 | 16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
Manteniment del donant d'òrgans. > Can Caralleu - Sala 8
Professor:
R. Valero. Hospital Clínic
16:00 - 20:00
Maneig preopoeratori del pacient transplantat > Can Caralleu - Sala 8
Professor:
C. Bartolomé. Hospital de Bellvitge
Dilluns, 1 de febrer de 2010 | 16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
Monitorització avançada en el pacient crític. > Can Caralleu - Sala 8
Professors:
M. Rivilla. Hospital Germans Trias i Pujol
Mª. L. Maestre. Hospital de Sant Pau
16:00 - 20:00
Nutrició artificial en el pacient quírúrgic > Can Caralleu - Sala 8
Professor:
Cl. Llubiá. Hospital Germans Trias i Pujol
16:00 - 20:00
Infeccions greus en el pacient quirúrgic > Can Caralleu - Sala 8
Professor:
C. Colilles. Hospital Parc Taulí
Dilluns, 1 de març de 2010 | 16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
Shock. > Can Caralleu - Sala 8
Professor:
Ll. Gallart. Hospital del Mar-Esperança
16:00 - 20:00
Arítmies perioperatòries > Can Caralleu - Sala 8
Professor:
V. Mayoral. Hospital de Bellvitge
Dilluns, 12 d'abril de 2010 | 16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
Clíniques del dolor. Funcionalitat. > Can Caralleu - Sala 8
Professor:
E. Català. Hospital de Sant Pau
16:00 - 20:00
Diagnòstic i classificació del dolor. > Can Caralleu - Sala 8
Professor:
M. Ferrándiz. Hospital de Sant Pau
16:00 - 20:00
Fisiologia del dolor i sistemes implicats en la seva transmissió. > Can Caralleu - Sala 8
Professor:
M. Ferrandiz. Hospital de Sant Pau
Dilluns, 3 de maig de 2010 | 16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
Lumbalgia / Lumbociatalgia. > Can Caralleu - Sala 8
Professor:
M. Rull. Hospital Joan XXlll
16:00 - 20:00
Dolor miofascial/fibromalgia > Can Caralleu - Sala 8
Professor:
M. Rull. Hospital Joan XXlll
16:00 - 20:00
Osteroporosis > Can Caralleu - Sala 8
16:00 - 20:00
Síndrome dolorosa regional complexa tipus 1 i tipus 2. > Can Caralleu - Sala 8
Professor:
V. Ribera. Hospital de la Vall d'Hebron
16:00 - 20:00
Dolor en el càncer > Can Caralleu - Sala 8
Professor:
G. Roca. Hospital Germans Trias i Pujol
Dilluns, 7 de juny de 2010 | 16:00 - 20:00
16:00 - 16:00
Tractament farmacològic: AINEs, opioides, psicofàrmacs. Tècniques d'infiltracions. Tècniques de neuromdulació i tècniques ablatives > Can Caralleu - Sala 8
16:00 - 20:00
Tractament farmacològic: AINEs, opioides, psicofàrmacs. > Can Caralleu - Sala 8
Professor:
D. Samper. Hospital Germans Trias i Pujol
16:00 - 20:00
Tècniques d'infiltracions > Can Caralleu - Sala 8
Professor:
A. Montero. Hospital de Bellvitge
16:00 - 20:00
Tècniques de neuromodulació i tècniques ablatives > Can Caralleu - Sala 8
Professor:
R. Rincón. Hospital Germans Trias i Pujol