Detall

Curs sobre bases de l'Anestesiologia
Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor
Del 3 d'octubre de 2011 al 4 de juny de 2012 a la sala 8
Activitat acreditada per Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries amb 6.10 crèdits

Can Caralleu

Carrer Major de Can Caralleu, 1-7

08017 Barcelona

Dilluns, 3 d'octubre de 2011 | 16:30 - 19:30
16:30 - 17:00
Presentació de la SCARTD i de la Comissió de Docència > Can Caralleu - Sala 10
Ponents:
Maria Dolors Sintes Matheu
Rosa Mª Villalonga Vadell
17:00 - 18:15
Situació actual de l'anestèsia > Can Caralleu - Sala 10
Ponent:
Jaume Roige Solé
18:15 - 19:30
Normes d'actuació en anestèsia > Can Caralleu - Sala 10
Ponent:
Carmen Gomar Sancho
Dilluns, 17 d'octubre de 2011 | 16:30 - 19:30
16:30 - 18:00
Avaluació preoperatòria, factors de risc anestèsic i escales de risc > Can Caralleu - Sala 10
Ponents:
B. Solsona
Maria Rull Bartomeu
18:00 - 19:30
Intubació, control via aéria i intubació en pacients difícils > Can Caralleu - Sala 10
Ponent:
Rosa Maria Borràs Ramírez
Dilluns, 7 de novembre de 2011 | 16:30 - 19:30
16:30 - 17:30
Al·lèrgia i anestèsia > Can Caralleu - Sala 10
Ponent:
Fernando Escolano Villen
17:30 - 18:30
Vòmit i aspiració pulmonar > Can Caralleu - Sala 10
Ponent:
Maria Isabel Rochera Villach
18:30 - 19:30
Reposició de la volèmia. Criteris transfusionals > Can Caralleu - Sala 10
Ponent:
Juan Ignacio Casas Vila
Dilluns, 21 de novembre de 2011 | 16:30 - 19:30
16:30 - 18:00
Fonaments farmacològics dels anestèsics intravenosos (I i II) > Can Caralleu - Sala 10
Ponent:
Ángels Camps Cervantes
18:00 - 19:30
Fàrmacs opioides > Can Caralleu - Sala 10
Ponent:
Ch. Dürsteler
Dilluns, 28 de novembre de 2011 | 16:30 - 19:30
16:30 - 18:00
Fonaments farmacològics dels anestèsics inhalatoris (I i II) > Can Caralleu - Sala 10
Ponent:
Carmen Gomar Sancho
18:00 - 19:30
Relaxants musculars i monitorització neuromuscular > Can Caralleu - Sala 10
Ponent:
Jaume Roige Solé
Dilluns, 12 de desembre de 2011 | 16:30 - 19:30
16:30 - 18:00
Circuits anestèsics i vaporitzadors > Can Caralleu - Sala 10
Ponent:
Ll. Martínez
18:00 - 19:30
Ventilació mecànica en anestèsia > Can Caralleu - Sala 10
Ponent:
Mari Carmen Unzueta Merino
Dilluns, 9 de gener de 2012 | 16:30 - 19:30
16:30 - 18:00
Fisiologia respiratòria > Can Caralleu - Sala 10
Ponent:
Jaume Canet Capeta
18:00 - 19:30
Anestèsia en el pacient neumòpata i monitorització respiratòria > Can Caralleu - Sala 10
Ponent:
Irene Rovira Canudas. Hospital Clínic. Barcelona
Dilluns, 6 de febrer de 2012 | 16:30 - 19:30
16:30 - 18:00
Fisiologia i monitorització cardiovascular > Can Caralleu - Sala 10
Ponent:
Juan Manuel Campos Suarez
18:00 - 19:30
Anestèsia en el pacient cardiòpata per cirurgia no cardiaca > Can Caralleu - Sala 10
Ponent:
Jose Antonio Fernández Núñez
Dilluns, 5 de març de 2012 | 16:30 - 19:30
16:30 - 18:00
Fisiologia SNC: simpàtic i parasimpàtic > Can Caralleu - Sala 10
Ponent:
Maria Teresa Silva Costa Gómez
18:00 - 19:30
Fisiologia cerebral i monitorització neurològica i de la profunditat anestèsica > Can Caralleu - Sala 10
Ponent:
Neus Fàbregas Julia
Dilluns, 16 d'abril de 2012 | 16:30 - 19:30
16:30 - 17:30
Farmacologia dels anestèsics locals > Can Caralleu - Sala 10
Ponent:
Xavier Vilá Justribo. Hospital Universitari Arnau de Vilanova
17:30 - 18:30
Bloqueig espinal > Can Caralleu - Sala 10
Ponent:
Pere Espachs Biel
18:30 - 19:30
Bloquejos tronculars i plexes > Can Caralleu - Sala 10
Ponent:
P. Martínez
Dilluns, 7 de maig de 2012 | 16:30 - 19:30
16:30 - 18:00
Fisiopatologia de l'hemostàsia > Can Caralleu - Sala 10
Ponent:
I. Aparicio
18:00 - 19:30
Anestèsia general i locoregional i hemostàsia > Can Caralleu - Sala 10
Ponent:
Jorge Castillo Monsegur
Dilluns, 4 de juny de 2012 | 16:30 - 19:30
16:30 - 17:30
Fàrmacs cardiovasculars > Can Caralleu - Sala 10
Ponents:
M. Novellas
O. Gómez
17:30 - 18:30
Anestèsia en cirurgia abdominal d'urgències > Can Caralleu - Sala 10
Ponent:
M. Farré
18:30 - 19:30
Anestèsia en cirurgia abdominal laparoscòpica > Can Caralleu - Sala 10
Ponent:
Disodado Pelegrí Grau