Detall

Curs sobre anestèsia inhalatoria a baixos fluxes
Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor
Dies 17, 18 i 19 de gener de 2012|Sala 3|16:00h
Activitat acreditada per Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries amb 1.80 crèdits

Can Caralleu

Carrer Major de Can Caralleu, 1-7

08017 Barcelona

Dimarts, 17 de gener de 2012 | 16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
Termodinàmica i dissolucions aplicades als gasos anestèsics. Exemples pràctics. > Can Caralleu - Sala 3
16:00 - 20:00
Descripció i peculiaritats de les actuals estacions d'anestèsia. > Can Caralleu - Sala 3
16:00 - 20:00
Farmacocinètica de l'oxigen i de l'anhídrid carbònic (CO2). Consum i producció. Absorció de CO2. Cal sodada. Característiques físiques i porductes de degradació. > Can Caralleu - Sala 3
Dimecres, 18 de gener de 2012 | 16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
Farmacocinètica de l'anestesia inhalatòria. > Can Caralleu - Sala 1
16:00 - 20:00
Comportament clínic dinàmic del circuit circular a fluxos mínims. > Can Caralleu - Sala 1
16:00 - 20:00
Utilització clínica i situacions especials. > Can Caralleu - Sala 1
Dijous, 19 de gener de 2012 | 16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
Ventilació mecànica amb circuits ciruclars de gran volum (cirurgia hiperbàrica). > Can Caralleu - Sala 3
16:00 - 20:00
El software DMR. Càlcul de ventilació. Mètode M.A.A.S i càlcul del valor DIAL. > Can Caralleu - Sala 3