Detall

Curs de Formació Continuada sobre habilitats comunicatives en la relació clínico–assistencial
Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor
Dies 20 i 22 de març de 2012| Sala 1|16:00h
Activitat acreditada per Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries amb 1.60 crèdits

Can Caralleu

Carrer Major de Can Caralleu, 1-7

08017 Barcelona

Dimarts, 20 de març de 2012 | 16:00 - 20:30
16:00 - 17:00
Presentació del curs. Justificació del seminari. Metodologia Activa > Can Caralleu - Sala 1
17:00 - 18:30
Models de relació clínica > Can Caralleu - Sala 1
18:30 - 19:30
Divergència entre ideal/teoria i realitzar quotidana > Can Caralleu - Sala 1
19:30 - 20:30
Competència professional. Comunicació. Entrevista clínica > Can Caralleu - Sala 1
Dijous, 22 de març de 2012 | 16:00 - 21:00
16:00 - 17:00
Etapes de la entrevista clínica > Can Caralleu - Sala 1
17:00 - 18:30
Exercicis de role playing > Can Caralleu - Sala 1
18:30 - 20:30
Presentació i discussió de casos. Creació de situacions diverses. Videogravacions. > Can Caralleu - Sala 1
20:30 - 21:00
Conclusions. Enquesta satisfacció per part dels alumnes i dels professors > Can Caralleu - Sala 1