Detall

Curs sobre Metodologia del procés científic en anestesiologia
Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor
30, 31 de gener i 1 de febrer|Sala 5|09:00h

Can Caralleu

Carrer Major de Can Caralleu, 1-7

08017 Barcelona

Dilluns, 30 de gener de 2012 | 09:00 - 20:00
09:00 - 09:15
Entrega de documentació > Can Caralleu - Sala 5
09:15 - 09:30
Presentació del curs > Can Caralleu - Sala 5
Ponents:
Dr. J. C. Ortiz. SCARTD
Dr. Roldán. SCARTD
Dr. Sabaté. SCARTD
09:30 - 10:30
Què és l'Estadística? > Can Caralleu - Sala 5
Ponent:
Dr. Roldán. SCARTD
10:30 - 11:30
Fases d'un anàlisi estadístic > Can Caralleu - Sala 5
Ponent:
Dr. Roldán. SCARTD
11:30 - 12:00
Descans > Can Caralleu - Sala 5
12:00 - 14:00
Anàlisi exploratori de les dades > Can Caralleu - Sala 5
Ponent:
Dr. Roldán. SCARTD
14:00 - 15:00
Dinar > Can Caralleu - Sala 5
15:00 - 17:00
Introducció al SPSS > Can Caralleu - Sala 5
Ponent:
Dr. Sabaté. SCARTD
17:00 - 17:30
Descans > Can Caralleu - Sala 5
17:30 - 18:15
Anàlisi exploratori de les dades > Can Caralleu - Sala 5
18:15 - 18:30
Descans > Can Caralleu - Sala 5
18:30 - 20:00
Anàlisi exploratori de les dades > Can Caralleu - Sala 5
Ponents:
Dr. Roldán. SCARTD
Dr. Roldán. SCARTD
Dimarts, 31 de gener de 2012 | 09:00 - 20:00
09:00 - 10:00
Concepte de inferència estadística (contrast d'hipòtesis): significació estadística rellevància clínica. Potència estadística i importància del tamany mostral > Can Caralleu - Sala 5
Ponent:
Dr. Roldán. SCARTD
10:00 - 10:30
Elecció de la prova estadística. Anàlisi bivariant i anàlisis multivariant > Can Caralleu - Sala 5
Ponent:
Dr. Ortiz. SCARTD
10:30 - 11:00
Descans > Can Caralleu - Sala 5
11:00 - 12:00
Comparació de mitjanes > Can Caralleu - Sala 5
12:00 - 13:00
Comparació de proporcions > Can Caralleu - Sala 5
13:00 - 14:00
Correlació i regressió > Can Caralleu - Sala 5
14:00 - 15:00
Dinar > Can Caralleu - Sala 5
15:00 - 16:30
Comparació de mitjanes > Can Caralleu - Sala 5
Ponents:
Dr. Ortiz. SCARTD
Dr. Ortiz. SCARTD
16:30 - 17:00
Descans > Can Caralleu - Sala 5
17:00 - 18:30
Comparació de proporcions > Can Caralleu - Sala 5
Ponents:
Dr. Sabaté. SCARTD
Dr. Sabaté. SCARTD
18:30 - 19:00
Descans > Can Caralleu - Sala 5
19:00 - 20:00
Correlació i regressió > Can Caralleu - Sala 5
Ponents:
Dr. Roldán. SCARTD
Dr. Roldán. SCARTD
Dimecres, 1 de febrer de 2012 | 09:00 - 18:15
09:00 - 10:00
Regressió logística > Can Caralleu - Sala 5
Ponent:
Dr. Sabaté. SCARTD
10:00 - 11:00
Regressió lineal i múltiple > Can Caralleu - Sala 5
Ponent:
Dr. Ortiz. SCARTD
11:00 - 11:30
Descans > Can Caralleu - Sala 5
11:30 - 13:00
Anàlisi de supervivència > Can Caralleu - Sala 5
Ponent:
Dr. Roldán. SCARTD
13:00 - 14:00
Medicina basada en l'evidència: metanàlisis > Can Caralleu - Sala 5
Ponent:
Dr. Roldán. SCARTD
14:00 - 15:00
Dinar > Can Caralleu - Sala 5
15:00 - 16:00
Com engegar un projecte de recerca: disseny, eines, requisits, beques > Can Caralleu - Sala 5
Ponent:
Lluís Gallart Gallego. SCARTD
16:00 - 17:00
Habilitats per a efectuar presentacions efectives. La presentació oral en Medicina > Can Caralleu - Sala 5
Ponent:
Rosa García-Guasch. SCARTD
17:00 - 18:00
Normes de publicació escrita. Elaboració de la publicació > Can Caralleu - Sala 5
Ponent:
Jorge Castillo Monsegur. SCARTD
18:00 - 18:15
Clausura del curs > Can Caralleu - Sala 5