Detall

Curs sobre metodologia del procés científic en anestesiologia
Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor
Del 28 de gener al 30 gener de 2013| Sala 5
Activitat acreditada per Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries amb 4.00 crèdits

Can Caralleu

Carrer Major de Can Caralleu, 1-7

08017 Barcelona

Dilluns, 28 de gener de 2013 | 09:00 - 20:00
09:00 - 09:15
Entrega de documentació > Can Caralleu - Sala 5
09:15 - 09:30
Presentació del Curs > Can Caralleu - Sala 5
Presenten:
J. Roldan. Cap de servei. Hospital General de Catalunya
Juan Carlos Ortiz Sagristà. Facultatiu especialista. Institut Puigvert
S. Sabaté. Facultatiu especialista. Institut Puigvert
09:30 - 10:30
Què és l'estadística? > Can Caralleu - Sala 5
Ponent:
J. Roldan. Cap de servei. Hospital General de Catalunya
10:30 - 11:30
Fases d'un anàlisi estadístic > Can Caralleu - Sala 5
Ponent:
J. Roldan. Cap de servei. Hospital General de Catalunya
11:30 - 12:00
Descans > Can Caralleu - Sala 5
12:00 - 14:00
Anàlisi exploratori de les dades > Can Caralleu - Sala 5
Ponent:
J. Roldan. Cap de servei. Hospital General de Catalunya
14:00 - 15:00
Dinar de treball > Can Caralleu - Sala 5
15:00 - 17:00
Introducció al SPSS > Can Caralleu - Sala 5
Ponent:
S. Sabaté. Facultatiu especialista. Institut Puigvert
17:00 - 17:30
Descans > Can Caralleu - Sala 5
17:30 - 18:15
Anàlisi exploratori de les dades (1) > Can Caralleu - Sala 5
Ponent:
J. Roldan. Cap de servei. Hospital General de Catalunya
18:15 - 18:30
Descans > Can Caralleu - Sala 5
18:30 - 20:00
Anàlisi exploratori de les dades (2) > Can Caralleu - Sala 5
Ponent:
S. Sabaté. Facultatiu especialista. Institut Puigvert
20:00 - 20:00
Fi de les activitats del dia > Can Caralleu - Sala 5
Dimarts, 29 de gener de 2013 | 09:00 - 20:00
09:00 - 10:00
Concepte d'indiferència estadística (contrast d'hipòtesis): significació estadística rellevància clínica. Potència estadística i importància de la mida mostral > Can Caralleu - Sala 5
Ponent:
J. Roldan. Cap de servei. Hospital General de Catalunya
10:00 - 10:30
Elecció de la prova estadística. Anàlisi bivariant i anàlisi multivariant > Can Caralleu - Sala 5
Ponent:
Juan Carlos Ortiz Sagristà. Facultatiu especialista. Institut Puigvert
10:30 - 11:00
Descans > Can Caralleu - Sala 5
11:00 - 12:00
Comparació de mitjanes > Can Caralleu - Sala 5
Ponent:
Juan Carlos Ortiz Sagristà. Facultatiu especialista. Institut Puigvert
12:00 - 13:00
Comparació de proporcions > Can Caralleu - Sala 5
Ponents:
S. Sabaté. Facultatiu especialista. Institut Puigvert
S. Sabaté. Facultatiu especialista. Institut Puigvert
13:00 - 14:00
Correlació i regressió > Can Caralleu - Sala 5
Ponent:
J. Roldan. Cap de servei. Hospital General de Catalunya
14:00 - 15:00
Dinar de treball > Can Caralleu - Sala 5
15:00 - 16:30
Comparació de mitjanes > Can Caralleu - Sala 5
Ponent:
Juan Carlos Ortiz Sagristà. Facultatiu especialista. Institut Puigvert
16:30 - 17:30
Descans > Can Caralleu - Sala 5
17:00 - 18:30
Comparació de proporcions > Can Caralleu - Sala 5
18:30 - 19:00
Descans > Can Caralleu - Sala 5
19:00 - 20:00
Correlació i regressió > Can Caralleu - Sala 5
Ponent:
J. Roldan. Cap de servei. Hospital General de Catalunya
20:00 - 20:00
Fi de les activitats del dia > Can Caralleu - Sala 5
Dimecres, 30 de gener de 2013 | 15:00 - 00:00
15:00 - 16:00
Regressió i logística > Can Caralleu - Sala 3
Ponent:
S. Sabaté. Facultatiu especialista. Institut Puigvert
16:00 - 17:00
Regressió lineal i múltiple > Can Caralleu - Sala 3
Ponent:
Juan Carlos Ortiz Sagristà. Facultatiu especialista. Institut Puigvert
17:00 - 17:30
Descans > Can Caralleu - Sala 3
17:30 - 19:00
Anàlisi de supervivència > Can Caralleu - Sala 3
Ponent:
J. Roldan. Cap de servei. Hospital General de Catalunya
19:00 - 20:00
Medicina basada en l'evidència: metanàlisi > Can Caralleu - Sala 3
Ponent:
J. Roldan. Cap de servei. Hospital General de Catalunya
20:00 - 21:00
Dinar de treball > Can Caralleu - Sala 3
21:00 - 22:00
Com engegar un projecte de recerca: disseny, eines, requisits, beques > Can Caralleu - Sala 3
Ponent:
Lluís Gallart Gallego. Cap clínic. Parc de Salut Mar. Professor associat. Universitat Autònoma de Barcelona
22:00 - 23:00
Habilitats per a efectuar presentacions efectives. La presentació oral en medicina > Can Caralleu - Sala 3
Ponent:
Rosa García-Guasch. Cap clínic. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Professora associada. Universitat Autònoma de Barcelona
23:00 - 00:00
Normes de publicació escrita. Elaboració de la publicació > Can Caralleu - Sala 3
Ponent:
Jorge Castillo Monsegur. Antic Cap clínic. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
00:00 - 00:00
Clausura del Curs > Can Caralleu - Sala 3