Detall

Curs sobre anestèsia inhalatòria a baixos fluxes
Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor
Del 22 al 24 de gener de 2013| Sala 10
Activitat acreditada per Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries amb 1.80 crèdits

Can Caralleu

Carrer Major de Can Caralleu, 1-7

08017 Barcelona

Dimarts, 22 de gener de 2013 | 16:00 - 20:00
16:00 - 17:20
Termodinàmica i dissolucions aplicades als gasos anestèsics. Exemples pràctics > Can Caralleu - Sala 10
17:20 - 18:40
Descripció i peculiaritats de les actuals estacions d'anestèsia > Can Caralleu - Sala 10
18:40 - 20:00
Farmacocinètica de l'oxigen i de l'anhídrid carbònic (CO2). Consum i producció. Absorció de CO2. Cal sodada. Característiques físiques i productes de degradació > Can Caralleu - Sala 10
Dimecres, 23 de gener de 2013 | 16:00 - 20:00
16:00 - 17:20
Farmacocinètica de l'anestèsia inhalatòria > Can Caralleu - Sala 10
17:20 - 18:40
Comportament clínic dinàmic del circuit circular a fluxos mínims > Can Caralleu - Sala 10
18:40 - 20:00
Utilització clínica i situacions especials > Can Caralleu - Sala 10
Dijous, 24 de gener de 2013 | 16:00 - 20:00
16:00 - 18:00
Ventilació mecànica amb circuits circulars de gran volum (cirurgia hiperbàrica) > Can Caralleu - Sala 10
18:00 - 20:00
El software DMR. Càlcul de ventilació. Mètodes M.A.A.S. i càlcul del valor DIAL > Can Caralleu - Sala 10