Detall

Situacions crítiques en anestesiologia
Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor
Divendres, 26 d'abril de 2013, Auditori Institut Universitari Dexeus
Coordinen:
Alex Miranda. Especialista en Anestesiologia i Reanimació. Cap del Departament d'Anestesiologia i Reanimació Institut Universitari Dexeus
Rosa Mª Borras Ramirez. Especialista en Anestesiologia i Reanimació. Cap d'Estudis Institut Universitari Dexeus

Auditori, Institut Universitari Dexeus

Carrer Sabino de Arana 5-19

Barcelona

Divendres, 26 d'abril de 2013 | 08:00 - 09:00
08:00 - 09:00
Col·locació urgnet del marcapassos extern i us del desfibril·lador a quiròfan > Auditori, Institut Universitari Dexeus -
Ponent:
Angel Moya. Especialista en Cardiologia. Director de la Unitat d'Arítmies. Institut Universitari Dexeus UAB