Detall

Curs sobre Metodologia del procés científic en Anestesiologia
Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor
Del 27 al 29 de gener de 2014| 9:00h.|Sala 5 L'Acadèmia Can Caralleu
Activitat acreditada per Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries amb 4.00 crèdits

Can Caralleu

Carrer Major de Can Caralleu, 1-7

08017 Barcelona

Dilluns, 27 de gener de 2014 | 09:00 - 20:00
09:00 - 09:15
Entrega de la documentació > Can Caralleu - Sala 5
09:15 - 09:30
Presentació del Curs > Can Caralleu - Sala 5
Presenten:
Juan Carlos Ortiz Sagristà. Fundació Puigvert
Julián Roldán Osuna
Sergi Sabaté Tenas
09:30 - 10:30
Què és l'Estadísitica? > Can Caralleu - Sala 5
Ponent:
Julián Roldán Osuna
10:30 - 11:30
Fases d'un anàlisi estadístic > Can Caralleu - Sala 5
Ponent:
Julián Roldán Osuna
11:30 - 12:00
Descans > Can Caralleu - Sala 5
12:00 - 14:00
Anàlisi exploratori de les dades > Can Caralleu - Sala 5
Ponent:
Julián Roldán Osuna
14:00 - 15:00
Dinar de treball > Can Caralleu - Sala 5
15:00 - 17:00
Introducció al SPSS > Can Caralleu - Sala 5
Ponent:
Sergi Sabaté Tenas
16:00 - 17:30
Descans > Can Caralleu - Sala 5
16:30 - 18:15
Anàlisi exploratori de les dades (1) > Can Caralleu - Sala 5
Ponent:
Julián Roldán Osuna
18:15 - 18:30
Descans > Can Caralleu - Sala 5
18:30 - 20:00
Anàlisi exploratori de les dades (2) > Can Caralleu - Sala 5
Ponent:
Sergi Sabaté Tenas
20:00 - 20:00
Fi de les activitats del dia > Can Caralleu - Sala 5
Dimarts, 28 de gener de 2014 | 09:00 - 20:00
09:00 - 10:00
Concepte d'inferència estadística (contrast d'hipòtesis): significació estadística rellevància clínica. Potència estadísitica i importància de la mida mostral > Can Caralleu - Sala 5
Ponent:
Julián Roldán Osuna
10:00 - 10:30
Elecció de la prova estadística. Anàlisi bivariant i anàlisi multivariant > Can Caralleu - Sala 5
Ponent:
Juan Carlos Ortiz Sagristà. Fundació Puigvert
10:30 - 11:00
Descans > Can Caralleu - Sala 5
11:00 - 12:00
Comparació de mitjanes > Can Caralleu - Sala 5
Ponent:
Juan Carlos Ortiz Sagristà. Fundació Puigvert
12:00 - 13:00
Comparació de proporcions > Can Caralleu - Sala 5
13:00 - 14:00
Correlació i regressió > Can Caralleu - Sala 5
14:00 - 15:00
Dinar de treball > Can Caralleu - Sala 5
15:00 - 16:30
Comparació de mitjanes > Can Caralleu - Sala 5
Ponent:
Juan Carlos Ortiz Sagristà. Fundació Puigvert
16:30 - 17:00
Descans > Can Caralleu - Sala 5
17:00 - 18:30
Comparació de proporcions > Can Caralleu - Sala 5
Ponents:
Sergi Sabaté Tenas
Sergi Sabaté Tenas
18:30 - 19:00
Descans > Can Caralleu - Sala 5
19:00 - 20:00
Correlació i regressió > Can Caralleu - Sala 5
Ponents:
Julián Roldán Osuna. 52530399D
Julián Roldán Osuna
20:00 - 20:00
Fi de les activitats del dia > Can Caralleu - Sala 5
Dimecres, 29 de gener de 2014 | 09:00 - 18:00
09:00 - 10:00
Regressió logística > Can Caralleu - Sala 5
Ponent:
Sergi Sabaté Tenas
10:00 - 11:00
Regressió lineal i múltiple > Can Caralleu - Sala 5
Ponent:
Juan Carlos Ortiz Sagristà. Fundació Puigvert
11:00 - 11:30
Descans > Can Caralleu - Sala 5
11:30 - 13:00
Anàlisi de supervivència > Can Caralleu - Sala 5
Ponent:
Julián Roldán Osuna
13:00 - 14:00
Dinar de treball > Can Caralleu - Sala 5
13:00 - 14:00
Medicina basada en l'evidència: metanàlisi > Can Caralleu - Sala 5
Ponent:
Julián Roldán Osuna
16:00 - 17:00
Com engegar un projecte de recerca: disseny, eines, requisits, beques. > Can Caralleu - Sala 5
Ponent:
Lluís Gallart Gallego. Hospital Parc de Salut Mar
16:00 - 17:00
Habilitats per a efectuar presentacions efectives. La presentació oral en medicina > Can Caralleu - Sala 5
Ponent:
Rosa García-Guasch
17:00 - 18:00
Normes de publicació escrita. Elaboració de la publicació > Can Caralleu - Sala 5
Ponent:
Jorge Castillo Monsegur
18:00 - 18:00
Clausura del Curs > Can Caralleu - Sala 5