Detall

Curs sobre habilitats comunicatives en la relació Clínico-Assistencial
Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor
Dies 25 i 27 de març de 2014 | 16:00h | Sala 1 L'Acadèmia - Can Caralleu
Presentador:
Clara Llubia Maristrany

Can Caralleu

Carrer Major de Can Caralleu, 1-7

08017 Barcelona

Dimarts, 25 de març de 2014 | 16:00 - 21:00
16:00 - 17:00
Presentació del Curs. Justificació del seminari. > Can Caralleu - Sala 1
Presenten:
Marc Antoni Broggi Trias
Rosa García-Guasch
Metodologia Activa
Ponent:
Rosa García-Guasch
17:00 - 18:30
Models de relació clínica > Can Caralleu - Sala 1
Ponent:
Marc Antoni Broggi Trias
18:30 - 19:30
Divergència entre ideal/teoria i realitzar quotidiana > Can Caralleu - Sala 1
Ponent:
Marc Antoni Broggi Trias
19:30 - 21:00
Competència professional. Comunicació. Entrevista clínica > Can Caralleu - Sala 1
Ponent:
Marc Antoni Broggi Trias
Dijous, 27 de març de 2014 | 16:00 - 21:00
16:00 - 17:00
Etapes de la entrevista clínica > Can Caralleu - Sala 1
Ponents:
Clara Llubia Maristrany
Rosa García-Guasch
17:00 - 18:30
Exercicis de role playing > Can Caralleu - Sala 1
18:30 - 20:30
Presentació i discusisió de casos. Creació de situacions diverses. Videogravacions > Can Caralleu - Sala 1
20:30 - 21:00
Conclusions. Enquesta de satisfacció per part dels alumnes i dels professors > Can Caralleu - Sala 1