Detall

Curs d'Anestesia Inhalatoria a baixos fluxes
Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor
Dies 19, 20 i 21 de gener a l'Acadèmia de Ciències Mèdiques
Director:
Dr. J. Mas Marfany. Director i ponent
Activitat acreditada per Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries amb 7.00 crèdits

Can Caralleu

Carrer Major de Can Caralleu, 1-7

08017 Barcelona

Dimarts, 19 de gener de 2010 | 16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
Termodinàmica i dissolucions aplicades als gasos anestèsics. Exemples pràctics > Can Caralleu - Sala 3
16:00 - 20:00
Descripció i peculiaritats de les actuals estacions d' anestèsia > Can Caralleu - Sala 3
16:00 - 20:00
Farmacocinètica de l' oxigen i del anhídrid carbónic(CO2). Consum i producció. Absorció de CO2. Cal sodada. Característiques físiques i productes de degradació > Can Caralleu - Sala 3
Dimecres, 20 de gener de 2010 | 16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
Farmacocinètica de l'anestèsia inhalatòria > Can Caralleu - Sala 8
16:00 - 20:00
Comportament clínic dinàmic del circuit circular a fluxos mínims > Can Caralleu - Sala 8
16:00 - 20:00
Utilització clínica i situacions especials > Can Caralleu - Sala 8
Dijous, 21 de gener de 2010 | 16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
Ventilació mecànica amb circuits circulars de gran volum (Cirurgia Hiperbàrica) > Can Caralleu - Sala 10
16:00 - 20:00
El software DMR. Càlcul de ventilació. Mètode M.A.A.S. i càlcul del valor DIAL > Can Caralleu - Sala 10