Detall

Curs sobre metodologia del procés científic en anestesiologia
Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor
Dies 25, 26 i 27 de gener de 2016 | 9:00h | Sala 5 l'Acadèmia - Can Caralleu

Can Caralleu

Carrer Major de Can Caralleu, 1-7

08017 Barcelona

Dilluns, 25 de gener de 2016 | 09:00 - 20:00
09:00 - 09:15
Entrega de la documentació > Can Caralleu - Sala 5
09:15 - 09:30
Presentació de les Jornades > Can Caralleu - Sala 5
Presenten:
Juan Carlos Ortiz Sagristà. Fundació Puigverd, Barcelona
Julián Roldán Osuna. Hospital General de Catalunya, Sant Cugat del Vallès
Lluís Gallart Gallego. Parc Salut Mar, Barcelona
Sergi Sabaté Tenas. Fundació Puigverd, Barcelona
09:30 - 10:30
Què és l'Estadística? > Can Caralleu - Sala 5
Ponent:
Julián Roldán Osuna. Hospital General de Catalunya, Sant Cugat del Vallès
10:30 - 11:30
Fases d'un anàlisi estadístic > Can Caralleu - Sala 5
Ponent:
Julián Roldán Osuna. Hospital General de Catalunya, Sant Cugat del Vallès
11:30 - 12:00
Descans > Can Caralleu - Sala 5
12:00 - 14:00
Anàlisi exploratori de les dades > Can Caralleu - Sala 5
Ponent:
Julián Roldán Osuna. Hospital General de Catalunya, Sant Cugat del Vallès
14:00 - 15:00
Dinar de treball > Can Caralleu - Sala 5
15:00 - 17:00
Introducció a les bases de dades i software estadístic > Can Caralleu - Sala 5
Ponent:
Sergi Sabaté Tenas. Fundació Puigverd, Barcelona
17:00 - 17:30
Descans > Can Caralleu - Sala 5
17:30 - 18:15
Anàlisi exploratori de les dades (1) > Can Caralleu - Sala 5
Ponent:
Julián Roldán Osuna. Hospital General de Catalunya, Sant Cugat del Vallès
18:15 - 18:30
Descans > Can Caralleu - Sala 5
18:30 - 20:00
Anàlisi exploratori de les dades (2) > Can Caralleu - Sala 5
Ponent:
Sergi Sabaté Tenas. Fundació Puigverd, Barcelona
Dimarts, 26 de gener de 2016 | 09:00 - 20:00
09:00 - 10:00
Concepte d'indiferència estadística (contrast d'hipòtesis): significació estadística, rellevància clínica. Potència estadística i importància de la mida mostral > Can Caralleu - Sala 5
Ponent:
Julián Roldán Osuna. Hospital General de Catalunya, Sant Cugat del Vallès
10:00 - 10:30
Elecció de la prova estadística. Anàlisi bivariant i anàlisi multivariant > Can Caralleu - Sala 5
Ponent:
Juan Carlos Ortiz Sagristà. Fundació Puigverd, Barcelona
10:30 - 11:00
Descans > Can Caralleu - Sala 5
11:00 - 12:00
Comparació de mitjanes > Can Caralleu - Sala 5
Ponent:
Sergi Sabaté Tenas. Fundació Puigverd, Barcelona
12:00 - 13:00
Comparació de proporcions > Can Caralleu - Sala 5
Ponent:
Juan Carlos Ortiz Sagristà. Fundació Puigverd, Barcelona
13:00 - 14:00
Correlació i regressió > Can Caralleu - Sala 5
Ponent:
Julián Roldán Osuna. Hospital General de Catalunya, Sant Cugat del Vallès
14:00 - 15:00
Dinar de treball > Can Caralleu - Sala 5
15:00 - 16:30
Comparació de mitjanes > Can Caralleu - Sala 5
Ponent:
Sergi Sabaté Tenas. Fundació Puigverd, Barcelona
16:30 - 17:00
Descans > Can Caralleu - Sala 5
17:00 - 18:30
Comparació de proporcions > Can Caralleu - Sala 5
Ponent:
Juan Carlos Ortiz Sagristà. Fundació Puigverd, Barcelona
18:30 - 19:00
Descans > Can Caralleu - Sala 5
19:00 - 20:00
Correlació i regressió > Can Caralleu - Sala 5
Ponent:
Julián Roldán Osuna. Hospital General de Catalunya, Sant Cugat del Vallès
Dimecres, 27 de gener de 2016 | 09:00 - 18:30
09:00 - 10:00
Regressió logística > Can Caralleu - Sala 5
Ponent:
Sergi Sabaté Tenas. Fundació Puigverd, Barcelona
10:00 - 11:00
Regressió lineal i múltiple > Can Caralleu - Sala 5
Ponent:
Juan Carlos Ortiz Sagristà. Fundació Puigverd, Barcelona
11:00 - 11:30
Descans > Can Caralleu - Sala 5
11:30 - 13:00
Anàlisi de supervivència > Can Caralleu - Sala 5
Ponent:
Sergi Sabaté Tenas. Fundació Puigverd, Barcelona
13:00 - 14:00
Medicina basada en l'evidència: metanàlisi > Can Caralleu - Sala 5
Ponent:
Julián Roldán Osuna. Hospital General de Catalunya, Sant Cugat del Vallès
14:00 - 15:00
Dinar de treball > Can Caralleu - Sala 5
15:00 - 16:30
Com engegar un projecte de recerca: disseny, eines, requisits, beques > Can Caralleu - Sala 5
Ponent:
Lluís Gallart Gallego. Parc Salut Mar, Barcelona
16:30 - 18:00
Com editar i publicar un projecte de recerca > Can Caralleu - Sala 5
Ponent:
Lluís Gallart Gallego. Parc Salut Mar, Barcelona
18:00 - 18:30
Clausura del curs > Can Caralleu - Sala 5