Detall

Iniciació teòrica-pràctica en anestèsia locoregional ecoguiada
Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor
Dies 15 i 16 de febrer de 2016 | Sales 1 i 2 l'Acadèmia - Can Caralleu

Can Caralleu

Carrer Major de Can Caralleu, 1-7

08017 Barcelona

Dilluns, 15 de febrer de 2016 | 15:30 - 20:30
15:30 - 17:00
Anatomia i bases d'ecografia aplicades a l'anestèsia regional i accessos vasculars > Can Caralleu - Sala 2
17:00 - 18:00
Tècnica d'exploració ecogràfica (EESS) > Can Caralleu - Sala 2
18:00 - 19:00
Tècnica d'exploració ecogràfica (EEII) > Can Caralleu - Sala 2
19:00 - 19:30
Tècnica d'exploració ecogràfica (tronc) > Can Caralleu - Sala 2
19:30 - 20:00
Tècnica d'exploració vascular > Can Caralleu - Sala 2
20:00 - 20:30
Examen inicial > Can Caralleu - Sala 2
Dimarts, 16 de febrer de 2016 | 09:00 - 20:00
09:00 - 14:00
Taller pràctic sobre model humà (1) > Can Caralleu - Sala 1
Exploració i coneixement del material
Exploració ecogràfica del plexe branquial supraclavicular
Exploració ecogràfica del plexe branquial axil·lar
15:30 - 20:00
Taller pràctic sobre el model humà (2) > Can Caralleu - Sala 1
Exploració ecogràfica del nervi femoral i safè
Exploració ecogràfica del nervi ciàtic subgluti i popliti
Exploració ecogràfica del PEC, TAP i ilioinguinal/iliohipogàstric
Exploració ecogràfica dels vasos
Abordatge ecoguiat en phantom
Abordatges alternatius i casos difícils