Detall

Curs de Formació Continuada 2015-2016
Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor
Del 5 d'octubre de 2015 al 6 de juny de 2016 | 19:30h | Sala 10 l'Acadèmia - Can Caralleu

Can Caralleu

Carrer Major de Can Caralleu, 1-7

08017 Barcelona

Dilluns, 5 d'octubre de 2015 | 19:30 - 22:00
19:30 - 22:00
Transplantament total de cara: supervivència en una hemorràgia continua. > Can Caralleu - Sala 10
Moderen:
M. José Colomina Soler. Hospital Unversitari Vall d'Hebron
Pere Barret. Hospital Universitari Vall d'Hebron
Descripció del cas - Maneig anestèsic.
Ponent:
Miguel Ángel González Posada
Sagnat perioperatori - Tractament de l'hemorràgia
Ponent:
Lidia Mora
Dilluns, 14 de desembre de 2015 | 19:30 - 21:30
19:30 - 21:30
Lectura Premi Raventòs 2015 i Premi Miguel 2015 > Can Caralleu - Sala 10
Moderador:
M. Àngels Gil de Bernabé Sala
Lectura Premi Raventòs 2015: Preoperative estimated glomerular filtration rate and the risk of major adverse cardiovascular and cerebrovascular eventes in noncardiac surgery
Lectura Premi Miguel 2015: Taponamiento cardíaco tras punción esternal. Utilidad de la ecografía foscussed assessment with sonography for trauma
Dilluns, 11 de gener de 2016 | 19:30 - 21:30
19:30 - 21:30
Fluïdoteràpia en pediatria > Can Caralleu - Sala 10
Moderador:
Nuria Montferrer Estruch. Hospital Universitari Vall d'Hebron
Cristal·loides en Anestèsia Pediàtrica
Ponent:
Francesca Munar Bauza
Col·loides en anestèsia Pediàtrica
Ponent:
Sonia Francés González
Fluïdoteràpia en anestèsia pediaàtrica. llindar transfusional
Ponent:
Rosario Nuño
Dilluns, 1 de febrer de 2016 | 19:30 - 21:30
19:30 - 21:30
Commemoració dels 50 anys d'una perdurable col·laboració: el cirurgià Dr. José Manuel Sánchez Ortega i l'anestesiòleg Dr. Jaume Mas Marfany > Can Caralleu - Sala 10
Moderador:
Cales Hervàs
En col·laboració amb: Societat Catalana de Cirurgia
Dilluns, 7 de març de 2016 | 19:30 - 21:30
19:30 - 21:30
Novetats en la sepsi > Can Caralleu - Sala 10
Moderador:
Carme Colilles Calvet. Hospital Parc Taulí
Ponent:
Gemma Pujol. Hospital Parc Taulí
Dilluns, 4 d'abril de 2016 | 19:30 - 21:30
19:30 - 21:30
Analgèsia Postoperatoria amb Elastòmers > Can Caralleu - Sala 10
Moderador:
Antonio Montes Perez. Hospital del Mar - Parc de Salut Mar, Barcelona
Pros
Ponent:
Josep Vilaplana Birda. Hospital Josep Trueta, Girona
Contras
Ponent:
Maria Teresa Santeularia. Hospital Sant Pau, Barcelona
En col·laboració amb: Societat Catalana de Dolor
Dilluns, 2 de maig de 2016 | 19:30 - 21:30
19:30 - 21:30
Reanimació cardiopulmonar en la pacient gestant. Revisió i actualització segons les guies 2015 > Can Caralleu - Sala 10
Moderador:
Pilar Sierra Arnedo. Fundació Puigvert
Ponent:
Marta Magaldi Mendaña. Hospital Clínic. Barcelona
Dilluns, 6 de juny de 2016 | 19:25 - 21:30
19:25 - 21:30
Estratègies actuals en el maneig de la coagulopatia associada al sagnat massiu > Can Caralleu - Sala 10
Moderador:
Pilar Paniagua Iglesias. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Ponent:
Marta Barquero López. Hospital Parc Tauli